De VS stapt uit de Mensenrechtenraad
De Verenigde Staten hebben zich teruggetrokken uit de VN-Mensenrechtenraad. De voorbije jaren had de Amerikaanse president Trump al herhaaldelijk kritiek geuit op de Mensenrechtenraad. Verschillende parlementsleden vragen zich in de commissie voor Buitenlands Beleid af wat minister-president Geert Bourgeois denkt over deze stap. Ze maken zich zorgen over de gevolgen van deze beslissing en willen weten hoe Vlaanderen hierop zal reageren.

In juni kondigde de Verenigde Staten van Amerika aan dat ze zich terugtrekken uit Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Volgens de regering Trump laat die raad de grootste schenders van mensenrechten gewoon toe. Er zou ook sprake zijn van vooringenomenheid en vijandigheid tegen Israël. “Ik betreur die beslissing van de VS, zeker nu dit jaar de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt gevierd. De Mensenrechtenraad is het enige multilaterale platform waar mensenrechten op het allerhoogste niveau tussen staten kunnen worden besproken”, zegt minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

De minister-president ontkent wel niet dat de huidige werking van de Mensenrechtenraad gebreken vertoont. Zo kunnen er onder andere vragen worden gesteld bij de reputatie van een aantal leden. “Er zijn inderdaad verbeteringen mogelijk op het vlak van lidmaatschap en doeltreffendheid van de raad, maar heeft een einde maken aan de samenwerking een beter effect dan te proberen om intern tot beterschap te komen? Dat is een fundamentele vraag. Het is onze opinie dat de raad een essentieel platform blijft, zeker in tijden waarin het multilateralisme en de mensenrechten steeds meer onder druk komen te staan”, aldus Bourgeois.

Studio Commissie (herhaling), vrijdag 28 september 2018 vanaf 18u30 op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.