Bourgeois verdedigt renteloze lening aan zakenclub
Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is het niet eens met de kritiek op de renteloze lening die de regering toekent aan zakenclub De Warande in Brussel. De lening van 800.000 euro mag terugbetaald worden via de betaling van het lidmaatschap van Vlaamse ministers en kabinetschefs. “Truken van de foor”, klinkt het bij de oppositie.

Vlak voor het paasreces besliste de Vlaamse regering om een renteloze lening van 800.000 euro toe te kennen aan de private zakenclub De Warande in Brussel. Deze lening zou niet cash moeten worden terugbetaald maar onder de vorm van lidmaatschappen van hoge ambtenaren, ministers en kabinetschefs. Deze beslissing zorgde voor heel wat kritiek in het Vlaams Parlement.  “Het gaat om een hoog bedrag dat met een heel rare constructie aan een private zakenclub wordt overgemaakt. Het is iedereen gegund lid van een private zakenclub te zijn, ook ministers, kabinetschefs en topambtenaren. Dat ze dit echter zelf betalen, zoals veel mensen hun eigen lidmaatschap van een vzw, club of vereniging zelf betalen”, zegt Güler Turan (sp.a).

Oppositielid Bart Caron (Groen) verwijt minister-president Geert Bourgeois (N-VA) dan weer dat hij niet duidelijk en open communiceert. “Als de minister-president een Vlaamse ontmoetingsclub in Brussel wilt, dat hij dat dan doet, dat hij hen subsidieert, maar hij moet duidelijk wezen. Geef hen dan gewoon een subsidie en zeg waarvoor het is en doe geen truken van de foor met omwegen via lidgelden”, zegt Caron. “Als de minister-president lidgeldkaarten voor zijn kabinetschefs en ministers wil, dat hij ze betaalt. Wilt hij gaan eten, dat hij het betaalt. Maar hij moet het open en duidelijk spelen, zoals de regels zijn”.

Populistische tour

Maar de minister-president is het niet eens met deze aanvallen. “De oppositiepartijen sp.a en Groen beweren dat ik alles in het verborgene doe en dat ik niet transparant en open ben. Daar is niets van aan. Dit is de voortzetting van dezelfde regeling die al sinds de jaren 1980 bestaat. Toen werd om de vijf jaar een verlenging goedgekeurd, ook door Vlaamse Regeringen waar jullie partijen aan hebben deelgenomen”, zegt Bourgeois. “Zij moeten echt de populistische tour niet opgaan. We hebben daar vergaderruimtes en kansen om aan ontmoetingen en debatten deel te nemen. We betalen echter wel ons eten, net zoals alle andere leden dat moeten doen”.

De Koepelzaal, zaterdag 21 april 2018 vanaf 18u vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.