Het Debat: M-decreet - met Koen Daniëls (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V)
Wat moeten we met het M-decreet? De ‘M’ staat voor maatregelen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het komt erop neer dat het zoveel mogelijk kinderen in het gewoon onderwijs wil onderbrengen. Alleen de toepassing van dat M-decreet verloopt met horten en stoten. Moderator Joris Vanderpoorten praat erover met Koen Daniëls (N-VA) en Kathleen Helsen (CD&V).

Een week geleden ontstond er heel wat ophef rond het M-decreet. Regeringspartij N-VA wilde dat het decreet zou bijgestuurd worden. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageerde verrast. Volgens haar zou de bijsturing van het M-decreet al weken geleden zijn beslist binnen de Vlaamse regering. Haar partijgenote Kathleen Helsen, voorzitter van de commissie voor Onderwijs, ondersteunt de minister. “Wij zijn vragende partij om het basisonderwijs extra middelen te geven zodanig dat er meer ondersteuning kan komen. Zodat de leerkrachten tegemoet kunnen komen aan de noden van de kinderen”, aldus Helsen.

Maar volgens Koen Daniëls (N-VA) zal enkel geld het probleem niet oplossen. “Wanneer ik vraag aan leerkrachten wat er moet gebeuren dan vragen zij niet extra geld, zij willen dat er ingegrepen wordt op dat M-decreet. Onze partij wil dat kinderen met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen kunnen teruggaan naar waar de expertise continu aanwezig is: het buitengewoon onderwijs”. Ondertussen heeft de regering de eerste aanpassingsvoorstellen van minister Crevits goedgekeurd. Zo zullen leerkrachten in het basisonderwijs sneller ondersteund worden voor leerlingen met gedragsstoornissen en kunnen kinderen sneller doorstromen naar het buitengewoon onderwijs.

Het debat, vrijdag 20 april vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.