Hervorming van de kinderbijslag

Afgelopen woensdag heeft het Vlaams Parlement de hervorming van de kinderbijslag goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2019 komt er een basisbedrag van 160 euro per kind. Daarnaast zal er ook een systeem van sociale toelagen bestaan voor gezinnen met lagere inkomens. Oppositiepartijen Groen en sp.a twijfelen of de hervorming effect zal hebben maar de meerderheid is ervan overtuigd dat het armoederisico zal dalen.

De Koepelzaal, vrijdag 20 april 2018 vanaf 18u30 vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.