Rudy Provoost, de voorzitter van het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka), maakt zich grote zorgen. Volgens Provoost nemen politici de economische toestand niet ernstig genoeg. En een regering met Vlaams Belang ziet hij niet zitten. Hij is te gast in Het Gesprek.

In aanloop van de Vlaamse en federale verkiezingen van 9 juni stelde het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) hun verkiezingsmemorandum ‘Nu ondernemen voor morgen!’ voor. In het memorandum zijn 170 concreet uitgewerkte voorstellen opgenomen. “Ik noem het liever een manifest dan een memorandum. Een draaiboek voor een hervormingsbeleid”, zegt Voka-voorzitter Rudy Provoost in Het Gesprek.

Geen Vivaldi II

Een jaar voor de verkiezingen organiseerde Voka een debat met alle partijvoorzitters. Opvallend was dat niemand positief reageerde op een Vivaldi II-regering. “Dat was toch wel verrassend. Maar als ik vandaag zie hoe de psychodynamiek eruit ziet tussen de verschillende partijen, is het dan weer niet verrassend. De spanning is te snijden”, lacht Provoost. “Democratie is een spel van these, antithese en synthese. Maar het is blijkbaar moeilijk om nu tot een synthese te komen. Vandaag zitten we vast in de antithese.”

Uit nieuw onderzoek blijkt dat de kiezer weinig vertrouwen heeft in de politiek. Dat baart Provoost zorgen. “Mensen stemmen vaak emotioneel. Als ik die enquêtes lees, en ook tussen de lijnen lees, dan lees ik dat de mensen zich bedreigd voelen, bang zijn en populistische partijen spelen daar heel graag op in. Maar de pijnlijke paradox is, dat net die populistische partijen de problemen niet kunnen oplossen. Ik neem het de centrumpartijen wel wat kwalijk dat ze blijkbaar niet tussen de lijnen kunnen lezen of niet genoeg empathie hebben om te voelen wat er bij de mensen leeft.”

Arbeidsmigratie

De arbeidsmarkt staat in brand en de arbeidsmarktkrapte wordt steeds nijpender in Vlaanderen. Verschillende bedrijven vinden geen geschikt personeel voor hun openstaande vacatures. Werkkrachten uit het buitenland aantrekken is voor Voka een must. “Alle talent dat kan aangeboord worden, daar moeten we gebruik van maken”, reageert Provoost. “Als je mensen uit het buitenland haalt met een bepaald doel, dan moet die omkadering kloppen, dan moet die rechtszekerheid er zijn, dan moeten de spelregels goed gedefinieerd zijn. Als dat niet zo is, dan kan dat gewoon niet door de beugel.”

Volksverlakkerij

De economische activiteit in België is in 2023 met 1,5 procent gestegen. De groei is vooral te danken aan de toename van de koopkracht en de consumptie. Maar de export kromp met 3,3 procent en de industrie met 3,1 procent. Dat is zorgbarend, zegt Porvoost. “Bijna 1 op de 3 bedrijven doet een beroep op tijdelijke werkloosheid. En dat aantal zal verder stijgen. Dat zijn zeer ernstige cijfers. Politici die de situatie rooskleuriger voorstellen dan dat ze eigenlijk is, noem ik volksverlakkerij. Als je ook blijft zeggen dat het allemaal redelijk goed gaat, dan ga je geen maatregelen nemen omdat je de problemen niet onder ogen wilt zien.”

Volgens Provoost moet er dringend werk gemaakt worden van staatshervormingen. “Hervormingen zijn nodig op drie domeinen. In de staatsstructuren, in het beheer van de openbare financiën en in de strategische bevoegdheidsdomeinen die onze toekomstige welvaart zullen bepalen. Als we bijvoorbeeld naar een integraal welzijnsbeleid willen gaan, dan moet dat naar de gemeenschappen gebracht worden. Dat laat je toe om de hele keten van preventie tot therapie tot re-integratie integraal aan te sturen. Ook het hele ecosysteem van ouderenzorg, eerstelijnszorg, enz. kan dan optimaal op elkaar afgestemd worden. Op dit moment kan dit gewoon niet.”