Coronacommissie formuleert 95 aanbevelingen over de woonzorgcentra

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft vandaag haar tussentijdse conclusies voor de corona-aanpak in de woonzorgcentra opgesteld. De commissie formuleerde niet minder dan 95 aanbevelingen, gebaseerd op de reeks hoorzittingen met wetenschappers, zorgpersoneel en beleidsmakers van de voorbije weken. Omdat de tweede golf van de pandemie zich blijkbaar aandient, vonden de commissieleden het belangrijk nog voor het zomerreces uit te pakken met deze aanbevelingen.

De nota met 95 aanbevelingen werd vandaag finaal besproken in de vergadering van de coronacommissie en unaniem goedgekeurd. Vijf fracties, N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen, dienen deze aanbevelingen in als voorstel van resolutie om deze later in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement te bespreken en te stemmen.

Studio Commissie, vrijdag 24 juli 2020 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.

N-VA-fractie

‘We vragen een systeem met kleurencodes uit te werken voor de woonzorgcentra. Op die manier vermijden we een algemene lockdown in alle woonzorgcentra, maar kunnen we na een lokale risicoanalyse lokaal maatregelen opleggen. Die kunnen gaan van geen bezoek op de kamer tot het sluiten van de cafetaria, maar we zorgen ervoor dat contact op één of andere manier toegelaten blijft,’ zegt Lorin Parys (N-VA). ‘Om breed te kunnen testen voorzien we ook in lokale test-straten, of drive ins, waar we snel personeel, mantelzorgen en andere voorzieningen kunnen testen om het virus in te dijken.’

‘Daarnaast hebben de afgelopen maanden pijnlijk duidelijk gemaakt dat onze staatsstructuur tot tijdsverlies leidt, iets wat we ons in het midden van een crisis niet kunnen veroorloven. We vragen dat er gesnoeid wordt in het oerwoud van comités, taskforces en overlegstructuren. Het doel is om eenvoudig en helder beslissingen te kunnen nemen in het belang van de volksgezondheid,” zeggen Lorin Parys en Koen Daniëls (N-VA). ‘De commissie beveelt daarom aan dat Vlaanderen kordaat het heft in eigen handen neemt als de goede werking van Vlaamse voorzieningen in het gedrang komt door aanslepende discussies op andere beleidsniveaus. Dat geldt ook als er bijvoorbeeld tegengestelde adviezen worden gegeven. Zo liet het advies van de Vlaamse Toezichtscommissie voor de verwerking van Persoonsgegevens wel toe dat contactonderzoekers doorvragen over de whereabouts maar dat van de Gegevensbeschermingsautoriteit niet. In dat geval volgen we de Vlaamse richtlijnen in het belang van de volksgezondheid,’ besluiten Parys en Daniëls.

CD&V-fractie

‘Waar we in maart de focus hebben gelegd op fysieke gezondheid en veiligheid, is uit getuigenissen heel duidelijk geworden dat het mentaal welzijn zwaar onder druk kwam te staan. Dit moet anders in de toekomst. Voor CD&V moet het welzijn van de bewoners en het personeel van de woonzorgcentra centraal staan bij een mogelijke tweede golf. Zo moeten bewoners altijd minstens van één iemand bezoek kunnen krijgen. Om dit mogelijk te maken is het cruciaal om bijkomend in te zetten op sensibilisering met betrekking tot de basismaatregelen: handhygiëne, handontsmetting en het belang van mondmaskers. We willen bezoek altijd toelaten, maar we moeten erop toezien dat dit veilig gebeurt. Daarnaast moeten woonzorgcentra verder inzetten op digitale contactmogelijkheden. Op die manier zien we toe op het mentale welzijn van de bewoners. Maar ook voor het personeel is een pandemie een zware beproeving. Inzetten op mentale ondersteuning van personeel bij een tweede golf is essentieel’, zegt Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schryvers.

‘Wat we ook hebben vastgesteld is dat de rol van de mantelzorgers te veel buiten beschouwing is gebleven. Zij verdienen evengoed mentale ondersteuning.’ Katrien Schryvers onderstreept ook het belang van ‘waardig afscheid nemen’ in de aanbevelingen: ‘Bijzondere aandacht moet gaan naar het levenseinde en de manier waarop naasten op een waardige en menselijke manier afscheid kunnen nemen van een geliefde. Op zo’n moment mag er geen sprake zijn van een contactbeperking.’

Open Vld-fractie

‘Het najaar kondigt zich aan. Dat is traditioneel een periode met veel verkoudheden, de seizoensgriep en longontstekingen. De symptomen van deze drie aandoeningen lijken echter sterk op die van COVID-19. We moeten er dus alles aan doen zodat onze meest kwetsbare mensen beschermd zijn tegen de griep en longontstekingen. Ik ben dan ook opgelucht dat volop ingezet wordt op het maximaal vaccineren van kwetsbare personen met het griepvaccin en het vaccin tegen pneumokokken’, aldus Vlaams Parlementslid Freya Saeys (Open Vld).

En verder: ‘Daarnaast vragen we ook een strategie om onze huisartsen beter te ondersteunen. Gevalideerde zelftests die een besmetting met COVID-19 snel kunnen detecteren zijn daarbij een zeer belangrijk hulpmiddel. Ook voor woonzorgcentra moeten we komen tot een goede teststrategie, zodat een eventuele besmetting onmiddellijk gedetecteerd wordt. Op die manier beperken we ook de impact van een tweede golf op het mentale welzijn van verzorgers en bewoners in woonzorgcentra.’

Groen-fractie

‘We willen nu focussen op een korte termijnplan voor de woonzorgcentra. We zitten volop in de tweede golf. Iedereen staat terug klaar op het dek. Dat is ook wat we deden met de commissie. Er is hard gewerkt om te zorgen dat de tweede golf niet opnieuw paniek en negatieve gevolgen heeft voor de bewoners,’ zegt Rzoska (Groen).

‘De aanbevelingen zetten de krijtlijnen uit om het beter te doen voor onze bewoners en het zorgpersoneel. Bedoeling is dat de aanbevelingen op tafel komen van het Vlaams Parlement. De Vlaamse Regering gaat er dan mee aan de slag’, aldus de voorzitter van de coronacommissie.

De nota bevat voorstellen over bijvoorbeeld de hoeveelheid beschermend materiaal dat elk woonzorgcentrum in huis moet hebben. ‘We stellen voor dat er voor minstens drie maanden schorten, zuurstofaanbod en mondmaskers beschikbaar moeten zijn,’ zegt Rzoska.

sp.a-fractie

‘De voorbije weken ging het er vaak heftig aan toe in de coronacommissie. De vele getuigenissen kwamen stevig binnen en bij de passage van minister Beke afgelopen maandag werd ook stevig gedebatteerd over de verantwoordelijkheden in deze crisis’, zegt Hannes Anaf (sp.a), ondervoorzitter van de coronacommissie, ‘maar het hoofddoel was steeds om aanbevelingen te formuleren voor een eventuele tweede golf of toekomstige gezondheidscrisissen. Het is een belangrijk signaal dat we voor die aanbevelingen de grenzen van meerderheid en oppositie ook konden overstijgen. Want tegen dit virus moeten we samen vechten.’

Naast de beschermingsmiddelen heeft de resolutie ook aandacht voor een snellere en transparantere data-uitwisseling. Hannes Anaf (sp.a) reageert tevreden: ‘Wat er gebeurde in de rusthuizen bereikte pas zeer laat de virologen, andere gezondheidswerkers en het grote publiek. Eens iedereen wist wat er juist aan de hand was, ontstond er een enorme solidariteit. Het is dan ook goed dat transparantie en informatiedeling een cruciaal onderdeel is geworden van deze toekomstvisie.’ aldus Anaf.

‘Het was de eerste keer dat we met dergelijke pandemie geconfronteerd werden, maar de verhalen over de impact van isolement, over hoe mensen in de rusthuizen, de geestelijke gezondheidszorg en personen met een handicap het gevoel hadden vergeten te zijn, dat mag zich nooit herhalen wat sp.a betreft. We zijn dan ook blij dat er ook veel aandacht is voor het welzijn van de bewoners,’ aldus Anaf.