Coronacommissie - Ad Hoc

Het Vlaams Parlement richt naar aanleiding van de coronacrisis een tijdelijke commissie op. Die moet een evaluatie maken van de voorbije crisisperiode, er de nodige lessen uit te trekken voor de toekomst, en de eerste aanzetten geven voor een postcoronatraject.

Deze coronacommissie wil eerst van iedereen horen wat er beter moest. ‘We beginnen met de woonzorgcentra. Wij zullen niet maanden vergaderen met de deuren toe om dan plots met een rapport af te komen,’ zegt voorzitter Björn Rzoska over de commissie die 26 juni start. ‘Blijkt tijdens de coronacommissie dat er te vermijden fouten werden gemaakt, komt er wat mij betreft een onderzoekscommissie.’

Rzoska benadrukt: ‘Corona raakte ons allemaal. Het is dus logisch dat iedereen zal gehoord worden. Slachtoffers, familieleden en verpleegkundigen naast directies, artsen, ambtenaren en uiteraard ook Welzijnsminister Beke zullen de kans krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen.’

Grondig werken

Rzoska verzekert dat deze commissie grondig te werk zal gaan. ‘Werkten er diensten naast elkaar? Werden de risico’s onderschat? Was de informatie inaccuraat? Vandaag hebben we meer vragen dan antwoorden. Een crisis van deze omvang vraagt grondige bespiegelingen. Alleen zo kunnen we Vlaanderen wapenen tegen een mogelijke volgende pandemie. Net omdat er urgentie mee gemoeid is, beginnen we met de woonzorgcentra.’

De commissie zal zich daarna ook buigen over de instellingen voor de bijzonder jeugdzorg, personen met een handicap en psychiatrie. Ook daar woog corona door. Verder leggen we de loep op de aanpak in het onderwijs, de gevolgen op armoede en voor ons energie-, milieu- en klimaatbeleid. Het virus zette steden ertoe aan om meer plek te geven aan fietsers en voetgangers. Hoe gaan we hiermee verder in de toekomst?’

Klokkenluiderstatuut beschermt

De commissie zal samenwerken met de Vlaamse Ombudsdienst. Zij zal de getuigenissen bundelen van mensen die anoniem hun verhaal kwijt willen. ‘De Ombudsdienst zal de getuigen filmen die anoniem willen blijven. Die beelden worden getoond in de commissie. Zo geven we ook bewoners uit woonzorgcentra een stem. Ambtenaren die getuigen moeten geen schrik hebben voor hun job. Het klokkenluiderstatuut beschermt hen,’ zegt Rzoska.

Agenda

1ste luik: Woonzorgcentra (zitting nr. 1 t.e.m. zitting 13)

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft op vrijdag 24 juli haar tussentijdse conclusies voor de corona-aanpak in de woonzorgcentra opgesteld. De commissie formuleerde niet minder dan 95 aanbevelingen, gebaseerd op de reeks hoorzittingen met wetenschappers, zorgpersoneel en beleidsmakers van de voorbije weken. Lees hier de volledige lijst met alle aanbevelingen.

2de luik: Gehandicaptenzorg en jeugdzorg (zitting nr. 14 t.e.m. zitting nr. 22 )

De coronacommissie onder leiding van Björn Rzoska begon om maandag 14 september aan het tweede luik. ‘Dit najaar onderzoeken we welke impact corona had op de gehandicaptenzorg en de jeugdhulp. Daarnaast willen we nader bekijken wat het virus deed met mensen in armoede en hoe het drukte op de geestelijke gezondheidszorg.’ Rzoska wil dat er per groep die aan bod komt aanbevelingen op tafel liggen van de Vlaamse regering.

Op woensdag 28 oktober 2020 stelde de coronacommissie 119 oplossingen voor. “De hoorzittingen gaven aan dat de zorg altijd voorop moeten blijven staan, de aanpak menselijker kan en er meer aandacht moet zijn voor communicatie,” zo vat commissievoorzitter Björn Rzoska (Groen) de aanbevelingen samen die N-VA, CD&V, Open Vld, Groen en sp.a opstelden en goedkeurden. Lees hier de volledige lijst met alle 119 aanbevelingen.

3de luik: Onderwijs en vorming (zitting nr. 23 t.e.m. zitting nr. 35 )

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft op woensdag 16 december haar tussentijdse conclusies voor de corona-aanpak in het onderwijs opgesteld. De commissie formuleerde niet minder dan 108 aanbevelingen, gebaseerd op de reeks hoorzittingen met wetenschappers, onderwijspersoneel en beleidsmakers van de voorbije weken. “Als er door de coronacrisis gaten vallen in de kennis van onze leerlingen moeten die opgevuld worden tijdens de schooluren. De scholen moeten zo lang mogelijk openblijven en we moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat onze leerlingen en studenten mentaal niet in de knoop geraken”, zo vatten de vijf fracties N-VA, CD&V, Open Vld, sp.a en Groen de aanbevelingen samen. Lees hier de volledige lijst met alle 108 aanbevelingen.

Praktisch

De commissie onder leiding van Rzoska zal maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag samenkomen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement. Naast Björn Rzoska zullen een aantal andere Vlaamse parlementsleden vast zetelen in de commissie waaronder eerste ondervoorzitter Wilfried Van Daele (N-VA) en tweede ondervoorzitter Hannes Anaf (sp.a).

Alle fysieke vergaderingen van de coronacommissie kunnen live gevolgd worden via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Live stream