Coronacommissie - Ad Hoc

De coronacommissie die de aanpak van de pandemie zal onderzoeken wil van iedereen horen wat er beter moest. ‘We beginnen met de woonzorgcentra. Wij zullen niet maanden vergaderen met de deuren toe om dan plots met een rapport af te komen,’ zegt voorzitter Björn Rzoska over de commissie die 26 juni start. ‘Blijkt tijdens de coronacommissie dat er te vermijden fouten werden gemaakt, komt er wat mij betreft een onderzoekscommissie.’

Rzoska benadrukt: ‘Corona raakte ons allemaal. Het is dus logisch dat iedereen zal gehoord worden. Slachtoffers, familieleden en verpleegkundigen naast directies, artsen, ambtenaren en uiteraard ook Welzijnsminister Beke zullen de kans krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen.’

Grondig werken

Rzoska verzekert dat deze commissie grondig te werk zal gaan. ‘Werkten er diensten naast elkaar? Werden de risico’s onderschat? Was de informatie inaccuraat? Vandaag hebben we meer vragen dan antwoorden. Een crisis van deze omvang vraagt grondige bespiegelingen. Alleen zo kunnen we Vlaanderen wapenen tegen een mogelijke volgende pandemie. Net omdat er urgentie mee gemoeid is, beginnen we met de woonzorgcentra.’

De commissie zal zich daarna ook buigen over de instellingen voor de bijzonder jeugdzorg, personen met een handicap en psychiatrie. Ook daar woog corona door. Verder leggen we de loep op de aanpak in het onderwijs, de gevolgen op armoede en voor ons energie-, milieu- en klimaatbeleid. Het virus zette steden ertoe aan om meer plek te geven aan fietsers en voetgangers. Hoe gaan we hiermee verder in de toekomst?’

Klokkenluiderstatuut beschermt

De commissie zal samenwerken met de Vlaamse Ombudsdienst. Zij zal de getuigenissen bundelen van mensen die anoniem hun verhaal kwijt willen. ‘De Ombudsdienst zal de getuigen filmen die anoniem willen blijven. Die beelden worden getoond in de commissie. Zo geven we ook bewoners uit woonzorgcentra een stem. Ambtenaren die getuigen moeten geen schrik hebben voor hun job. Het klokkenluiderstatuut beschermt hen,’ zegt Rzoska.

Agenda

Vrijdag 26 juni 2020 10u00 (zitting nr. 1)

• Peter De Naeyer (coördinerend en raadgevend arts, Zorgbedrijf Sakura)
• Bart D’Hanis (algemeen directeur, Zorgbedrijf Sakura)
• Stefan Walgraeve (voorzitter raad van bestuur, Zorgbedrijf Sakura)

Maandag 29 juni 2020 – 14u30 (zitting nr. 2)

• Guy Claeys (directeur, WZC Sint-Bernardus, Bassevelde)
• Annick Schepens (stafmedewerker directie, WZC Sint-Bernardus, Bassevelde)
• Stef Bossaerts (crisismanager)
• Sofie Spiers (dokter, medisch coördinator van de activiteiten in woonzorgcentra, Artsen Zonder Grenzen)
• Bart Janssens (dokter, algemeen medisch coördinator, Artsen Zonder Grenzen)

Vrijdag 3 juli 2020 10u00 (zitting nr. 3)

• Steven Verdoolaeghe (algemeen directeur, Motena),
• Laurent Hostekint, (directeur Zorg, Motena),
• Philippe Schollaert, (directeur WZC De Zilverberg, Motena),
• Geert Meyfroidt (professor, staflid intensieve geneeskunde, voorzitter Belgian Society of Intensive Care Medicine, KU Leuven),
• Mathieu Martens (bestuurslid Vlaamse Ouderenraad), Nils Vandenwege (directeur Vlaamse Ouderenraad),
• Nele Van Den Noortgate, (professor, secretaris-generaal van de Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie)
• Jan De Lepeleire (professor, voorzitter van Crataegus en lid van de Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie).

Vrijdag 3 juli 2020 14u00 (zitting nr. 4)

• Vooraf afgenomen en geanonimiseerde interviews met bewoners en medewerkers van de residentiële ouderenzorg, ingeleid door Annelies D’Espallier, Mensenrechtenkamer Vlaamse Ombudsdienst

Maandag 6 juli 2020 14u30 (zitting nr. 5)

• Naomi Debruyne (coördinator Steunpunt Mantelzorg)
• Paul Cappelier (voorzitter Belgische Federatie voor Zorgkundigen)
• Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro)

Vrijdag 10 juli 2020 10u00 (zitting nr. 6)

• Ann Demeulemeester (algemeen directeur Familiehulp)
• Karin Van Mossevelde (algemeen directeur I-mens)
• Geert Uytterschaut (voorzitter VLOZO)
• Kurt Stabel (ondervoorzitter VLOZO)
• Johan Poel (directielid VLOZO)

Vrijdag 10 juli 2020 14u30 (zitting nr. 7)

• Pedro Facon (secretaris IMC Volksgezondheid)
• Emmanuel André (professor, Laboratorium Klinische Bacteriologie en Mycologie, KU Leuven)

Maandag 13 juli 2020 14u30

• Prof. dr. Herman Goossens, diensthoofd klinische biologie, UZA
• Marc Van Ranst, Laboratorium Klinische en Epidemiologische Virologie (Rega Instituut), KU Leuven
• Prof. dr. Erika Vlieghe, diensthoofd algemene inwendige geneeskunde, infectieziekten en tropische geneeskunde, ITG

Vrijdag 17 juli 2020 10u00

• Emmanuel André, Laboratorium Klinische Bacteriologie en Mycologie, KU Leuven
• Pierre Van Damme, Vaccine Trial Team & Infectieziektenepidemiologie en -diagnostiek, UAntwerpen
• Steven Van Gucht

Vrijdag 17 juli 2020 14u00

• Pedro Facon
• Jürgen Vanpraet of Jan Velaers
• VVSG

Maandag 20 juli 2020 10u00

• Karine Moykens, secretaris-generaal Departement WVG
• Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg

Vrijdag 24 juli 2020 14u00

• Minister Wouter Beke

Praktisch

De commissie onder leiding van Rzoska zal maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag samenkomen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement. Naast Björn Rzoska zullen een aantal andere Vlaamse parlementsleden vast zetelen in de commissie waaronder eerste ondervoorzitter Wilfried Van Daele (N-VA) en tweede ondervoorzitter Hannes Anaf (sp.a). De laatste zitting van dit parlementair jaar vindt plaats op 24 juli 2020. Op maandag 14 september start de commissie terug.

Alle commissie-vergaderingen kunnen live gevolgd worden via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).