Coronacommissie - Ad Hoc

De coronacommissie die de aanpak van de pandemie zal onderzoeken wil van iedereen horen wat er beter moest. ‘We beginnen met de woonzorgcentra. Wij zullen niet maanden vergaderen met de deuren toe om dan plots met een rapport af te komen,’ zegt voorzitter Björn Rzoska over de commissie die 26 juni start. ‘Blijkt tijdens de coronacommissie dat er te vermijden fouten werden gemaakt, komt er wat mij betreft een onderzoekscommissie.’

Rzoska benadrukt: ‘Corona raakte ons allemaal. Het is dus logisch dat iedereen zal gehoord worden. Slachtoffers, familieleden en verpleegkundigen naast directies, artsen, ambtenaren en uiteraard ook Welzijnsminister Beke zullen de kans krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen.’

Grondig werken

Rzoska verzekert dat deze commissie grondig te werk zal gaan. ‘Werkten er diensten naast elkaar? Werden de risico’s onderschat? Was de informatie inaccuraat? Vandaag hebben we meer vragen dan antwoorden. Een crisis van deze omvang vraagt grondige bespiegelingen. Alleen zo kunnen we Vlaanderen wapenen tegen een mogelijke volgende pandemie. Net omdat er urgentie mee gemoeid is, beginnen we met de woonzorgcentra.’

De commissie zal zich daarna ook buigen over de instellingen voor de bijzonder jeugdzorg, personen met een handicap en psychiatrie. Ook daar woog corona door. Verder leggen we de loep op de aanpak in het onderwijs, de gevolgen op armoede en voor ons energie-, milieu- en klimaatbeleid. Het virus zette steden ertoe aan om meer plek te geven aan fietsers en voetgangers. Hoe gaan we hiermee verder in de toekomst?’

Klokkenluiderstatuut beschermt

De commissie zal samenwerken met de Vlaamse Ombudsdienst. Zij zal de getuigenissen bundelen van mensen die anoniem hun verhaal kwijt willen. ‘De Ombudsdienst zal de getuigen filmen die anoniem willen blijven. Die beelden worden getoond in de commissie. Zo geven we ook bewoners uit woonzorgcentra een stem. Ambtenaren die getuigen moeten geen schrik hebben voor hun job. Het klokkenluiderstatuut beschermt hen,’ zegt Rzoska.

Agenda

Hoofdstuk 1: Woonzorgcentra (zitting nr. 1 t.e.m. zitting 13)

 

Hoofdstuk 2: Woonzorgcentra (zitting nr. 14 t.e.m. zitting nr. 22 )

 

2.1 Personen met een handicap

Maandag 14 september 2020, 14.30 uur (zitting nr. 14)

• Eddy Vandemeulebroucke , stafmedewerker FOVIG vzw (Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden)
• Lief Vanbael, coördinator Gezin en Handicap, KVG
• Dave Ceule, algemeen directeur, Onafhankelijk Leven

Vrijdag 18 september 2020, 10 uur (zitting nr. 15)

• Bert Vanacker, algemeen directeur, MFC De Hagewinde
• James Van Casteren, administrateur-generaal, VAPH

2.2 Jeugdhulp en kinderopvang

Maandag 21 september 2020, 14.30 uur (zitting nr. 16)

• Hendrik Delaruelle, algemeen directeur, Vlaams Welzijnsverbond
• Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris
• Tim Stroobants, directeur, Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling

Vrijdag 25 september 2020, 10 uur (zitting nr. 17)

• Geert Bots, algemeen directeur, gemeenschapsinstelling De Kempen, en Peter Casteur, projectleider Jeugddelinquentiedecreet
•  Lies Versavel, coördinator onderzoek en ontwikkeling, vzw De Bakermat, Leuven
•  Yvan Lemenu, algemeen directeur De Korf vzw in Kortrijk

Vrijdag 2 oktober 2020, 10 uur (zitting nr. 18)

• Dany Depreitere, voorzitter, UnieKO
• Elke Van Damme, algemeen directeur, Familia vzw
• Katrien Verhegge, administrateur-generaal Agentschap Opgroeien

2.3 Kwetsbare gezinnen/personen, Armoede, ongelijkheid, dak- en thuisloosheid

Maandag 5 oktober 2020, 14.30 uur (zitting nr. 19)

• Nicolas Van Praet, waarnemend algemeen coördinator, Netwerk tegen Armoede
• Theo Vaes, ArmenTekort
• Anita Cautaers, directeur CAW Groep vzw

Vrijdag 9 oktober 2020, 10 uur (zitting nr. 20)

• professor Wim Van Lancker, KU Leuven
• Jennifer Pots, coördinator federatie van Tele-Onthaaldiensten Vlaanderen en Brussel

2.4 Huisartsen (eerste lijn)

Vrijdag 9 oktober 2020, 10 uur

• Domus Medica (zitting nr. 21)

2.5 Geestelijke gezondheidzorg (mentaal welbevinden)

Maandag 12 oktober 2020, 14.30 uur (zitting nr. 22)

• Jo Gommers, afgevaardigd-bestuurder en directeur groep LITP
• Bert Plessers, algemeen directeur, PVT Asster Sint-Truiden
• Emmaüs

Praktisch

De commissie onder leiding van Rzoska zal maandagnamiddag en vrijdagvoormiddag samenkomen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement. Naast Björn Rzoska zullen een aantal andere Vlaamse parlementsleden vast zetelen in de commissie waaronder eerste ondervoorzitter Wilfried Van Daele (N-VA) en tweede ondervoorzitter Hannes Anaf (sp.a). De laatste zitting van dit parlementair jaar vindt plaats op 24 juli 2020.

Alle commissie-vergaderingen kunnen live gevolgd worden via vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80).

Live stream