corona-aanpak

2.1 Personen met een handicap

Maandag 14 september 2020, 14.30 uur (zitting nr. 14)

• Nadia Dekoning, Rita Jaenen en Eddy Vandemeulebroucke van de Federatie van ouderverenigingen en gebruikersraden (FOVIG)
• Frauke Cosaert en Lief Vanbael van Gezin en Handicap vzw/KVG
• Dave Ceule, algemeen directeur, Onafhankelijk Leven

Vrijdag 18 september 2020, 10 uur (zitting nr. 15)

• Bob Hendrickx, oprichter Platform Ouder Projecten en bestuurder vzw Think Out Of The Box
• Bert Vanacker, algemeen directeur, MFC De Hagewinde
• James Van Casteren, administrateur-generaal Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

2.2 Jeugdhulp en kinderopvang

Maandag 21 september 2020, 14.30 uur (zitting nr. 16)

• Hendrik Delaruelle, algemeen directeur, Vlaams Welzijnsverbond
• Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris
• Tim Stroobants, directeur, Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling

Vrijdag 25 september 2020, 10 uur (zitting nr. 17)

• Lies Versavel, coördinator onderzoek en ontwikkeling bij vzw De Bakermat
• Geert Bots, algemeen directeur van gemeenschapsinstelling De Kempen
• Peter Casteur, projectleider Jeugddelinquentiedecreet
• Yvan Lemenu, algemeen directeur bij De Korf vzw

Vrijdag 2 oktober 2020, 10 uur (zitting nr. 18)

• Dany Depreitere, voorzitter, UnieKO
• Elke Van Damme, algemeen directeur, Familia vzw
• Katrien Verhegge, administrateur-generaal Agentschap Opgroeien

2.3 Kwetsbare gezinnen/personen, Armoede, ongelijkheid, dak- en thuisloosheid

Maandag 5 oktober 2020, 14.30 uur (zitting nr. 19)

• Marianne Vereycken, Ivo Baekelmans, Andreas Accoe, Steven Van Hemelryck, Cindy Van Geldorp, Jeroen De Witte, Nicolas Van Praet, (Netwerk tegen Armoede)
• Theo Vaes, ArmenTekort
• Anita Cautaers, directeur CAW Groep vzw

Vrijdag 9 oktober 2020, 10 uur (zitting nr. 20)

• professor Wim Van Lancker, KU Leuven
• Leen Devlieghere (afgevaardigd bestuurder, Federatie van Tele-Onthaaldiensten Vlaanderen en Brussel)
• Jennifer Pots, coördinator federatie van Tele-Onthaaldiensten Vlaanderen en Brussel
• Roel Van Giel (voorzitter, Domus Medica)

2.4 Geestelijke gezondheidzorg (mentaal welbevinden)

Maandag 12 oktober 2020, 14.30 uur (zitting nr. 22)

• Jo Gommers (afgevaardigd-bestuurder en directeur, groep LITP)
• Bart Plessers (algemeen directeur, PVT Asster Sint-Truiden)
• Isabel Moens (directeur Geestelijke Gezondheidszorg, Zorgnet -Icuro)
• Margot Cloet (gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro)