De eedafleggingen in het Vlaams Parlement
Dinsdagnamiddag hebben de 124 verkozen Vlaams Parlementsleden hun eed afgelegd in het Vlaams Parlement. De openingszitting van deze regeerperiode werd voorgezeten door het parlementslid met de meeste anciënniteit, in dit geval Herman De Croo. Aan het einde van de zitting gaf hij de fakkel al weer door aan de nieuwe parlementsvoorzitter, Kris Van Dijck. Of de N-VA’er die rol ook de komende vijf jaar mag blijven vervullen, hangt af van de verdere regeringsvorming.

Op de vierde dinsdag na de verkiezingen komen de nieuwe verkozenen voor de eerste keer samen voor de installatie van het Vlaams Parlement. Deze eerste vergadering vindt plaats onder leiding van een tijdelijk voorzitter. Die eer gaat volgens het reglement van het Vlaams Parlement naar het parlementslid met de meeste anciënniteit. Op 18 juni is dat Herman De Croo (Open Vld) met 27,73 dienstjaren. Hij wordt bijgestaan door de twee jongste parlementsleden die als tijdelijk secretaris optreden: Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) en Filip Brusselmans (Vlaams Belang). Herman De Croo maakt van deze plenaire vergadering gebruik om zijn laatste toespraak als volksvertegenwoordiger te houden.

Voorzitter

Aan het slot van de zitting is ook een Bureau en een voorzitter gekozen. Het Bureau oefent het dagelijks bestuur van het parlement uit. De voorzitter wordt voorgedragen door de fractievoorzitters, die daarbij streven naar een maximaal parlementair draagvlak. Deze kwamen maandag overeen om die taak in de handen van de 55-jarige Kris Van Dijck (N-VA) te leggen. “Erkentelijk en ambitievol, want het Vlaams Parlement is ons parlement, daar de leiding mogen nemen en de belangen van alle Vlamingen verdedigen, daar kan elke Vlaamsnationalist alleen maar van dromen”, reageert Van Dijck.

De Koepelzaal, dinsdag 18 juni 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.