Openingszitting 2014

Op dinsdag 18 juni 2019 leggen de 124 verkozen parlementsleden de eed af in het Vlaams Parlement. Met de eedaflegging wordt het parlement geïnstalleerd voor een periode van vijf jaar. Tijdens deze vergadering worden ook de politieke fracties voor de volgende vijf jaar samengesteld en staat de verkiezing van de voorzitter van het Vlaams Parlement op de agenda.

Tijdelijk voorzitter

Op de vierde dinsdag na de verkiezingen komen de nieuwe verkozenen voor de eerste keer samen voor de installatie van het Vlaams Parlement. Deze eerste vergadering vindt plaats onder leiding van een tijdelijk voorzitter. Die eer gaat volgens het reglement van het Vlaams Parlement naar het parlementslid met de meeste anciënniteit. Op 18 juni is dat Herman De Croo (Open Vld) met 27,73 dienstjaren. Hij wordt bijgestaan door de twee jongste parlementsleden die als tijdelijk secretaris optreden: Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) en Filip Brusselmans (Vlaams Belang).

Geloofsbrieven

De installatie van het Vlaams Parlement gebeurt in twee stappen. Het Vlaams Parlement spreekt zich eerst uit over de geldigheid van de kiesverrichtingen die geleid hebben tot de verkiezing van zijn leden en hun opvolgers.

Nadien is de vraag aan de orde of de 124 verkozen volksvertegenwoordigers en hun opvolgers voldoen aan de voorwaarden om verkozen te worden. Dat is het onderzoek van de geloofsbrieven. Indien er onregelmatigheden werden vastgesteld, kan ieder parlementslid tijdens de openingszitting vragen een commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven samen te stellen. Wanneer dit niet het geval is, keurt de plenaire vergadering onmiddellijk de geloofsbrieven goed.

Eedaflegging

Vervolgens leggen de verkozen volksvertegenwoordigers van wie de geloofsbrieven goedgekeurd worden, de volgende eed af: “Ik zweer de Grondwet na te leven“. Vanaf dat ogenblik kunnen zij hun parlementaire mandaat effectief uitoefenen.

Samenstelling fracties

De volksvertegenwoordigers organiseren zich, met het oog op inhoudelijke en logistieke samenwerking binnen het parlement, in een fractie. Een fractie bestaat uit minstens drie leden. Fracties die bestaan uit ten minste vijf volksvertegenwoordigers, worden “erkende” fracties genoemd en hebben extra voordelen. Zo maken o.m. alleen de voorzitters van de erkende fracties deel uit van het Uitgebreid Bureau.

Na de eedaflegging worden de fracties samengesteld en neemt het Vlaams Parlement daar officieel kennis van. De samenstelling van de fracties geldt voor de volledige legislatuur van vijf jaar.

Voorzitter

Tot slot staat de verkiezing van een nieuwe voorzitter en een nieuw Bureau geagendeerd. Het Bureau oefent het dagelijks bestuur van het parlement uit. De voorzitter wordt voorgedragen door de fractievoorzitters, die daarbij streven naar een maximaal parlementair draagvlak.

Volg deze huldiging rechtstreeks en onverkort vanaf 14u30 op vlaamsparlement.tv (Telenet kanaal 42, Orange kanaal 80 of Proximus TV kanaal 175).

Heeft u deze live-uitzending gemist? Geen probleem. Dinsdagavond om 18u volgt een uitgebreide samenvatting van deze openingszitting. Daarna 24u te bekijken in de nieuwslus.

U kan dit debat ook rechtstreeks volgen via de webstream van het Vlaams Parlement: