Het rapport van het Rekenhof over de besparingen van de Vlaamse Regering, is een kolfje naar de hand van Thijs Verbeurgt (Vooruit). Die vindt dat de burger geen waar krijgt voor zijn geld. En is het over en uit met Conner Rousseau of is hij zijn comeback aan het voorbereiden? Journalist Marc Van de Looverbosch vraagt het aan Verbeurgt.

Het Rekenhof, dat de overheid doorlicht, is vernietigend voor de personeelsbesparingen binnen de Vlaamse overheid. De regering-Jambon schrapte bijna 1.400 jobs. Maar hierdoor stegen de uitbestedingskosten van 449 miljoen naar 612 miljoen euro. Tal van overheidsdiensten kregen er ook taken bij, waardoor er toch nieuwe mensen moesten aangeworven worden. Resultaat: in 2022 waren er weer meer ambtenaren aan de slag dan in 2019. “Het is toch erg dat deze Vlaamse Regering het Rekenhof nodig heeft om te weten dat ze niet goed bezig zijn. Ik verwacht van een overheid dat ze zelf controleren of ze fout bezig zijn”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Thijs Verbeurgt (Vooruit).

Volgens Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zou de kaasschaafmethode ­(een manier van bezuinigen waarbij alle ministeries iets moeten inleveren, n.v.d.r.) tot een “slanke, performante, burger­gerichte en toegankelijke overheid” leiden. Maar nu neemt hij zijn woorden terug en neemt hij afstand van die kaasschaafmethode. “De vorige legislatuur hebben we ook vanuit de oppositie geroepen dat de kaasschaafmethode niet werkt. Maar er werd niet geluisterd. En nu, na 10 jaar kaasschaaf, zegt de minister-president dat de Vlaamse regering fout is geweest. Enkele maanden voor het einde van deze legislatuur”, reageert Verbeurgt in Studio Vlaams Parlement.

Lijstduwer?

Maanden na het ontslag van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau blijft iedereen zich afvragen of de jonge socialist alsnog terugkeert naar het politieke toneel. Rousseau zal alvast de Vlaamse lijst niet trekken in Oost-Vlaanderen maar de plek van lijstduwer blijft voorlopig open. “Conner wou aan zichzelf werken en we moeten hem die tijd en rust ook geven”, zegt Verbeurgt. “Conner heeft een fout gemaakt en heeft dat ook erkend. Maar de leden willen hem een tweede kans geven, ze willen hem terug. We mogen niet vergeten dat Conner de trots in onze partij heeft teruggebracht.”