Wie denkt dat met het vullen van lege brooddozen de armoedeproblematiek is opgelost, vergist zich. Althans dat zegt kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens. Samen met journalist Marc Van de Looverbosch doorprikt Adriaenssens de luchtballonnetjes omtrent de armoedeproblematiek.

Een op de zeven kinderen in Vlaanderen wordt geboren in een kansarm gezin. En hun aantal neemt nog elk jaar toe. Dat is niet alleen een persoonlijk drama, opgroeien in schaarste beïnvloedt het hele verdere leven. “Armoede en geweld zijn de enige twee zaken die de ontwikkeling van kinderen treffen die enkel door mensen gemaakt worden”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens in Het Gesprek. “Het leven in aanhoudende stress, zoals schimmel op de muur of onbetaalde rekeningen, zorgt ervoor dat dat stresshormoon een schadelijke invloed heeft op de ontwikkeling van het kind.”

Adriaenssens vreest dat onze beleidsmakers oogkleppen op hebben als het aankomt op armoede. “Priester Rik Devillé kaart al jaren het seksueel misbruik binnen de Kerk aan. In de jaren 90 schreef hij er zelfs een boek over, maar hoe komt het dat men dit niet ernstig neemt? Voor de armoedeproblematiek kan hetzelfde gebeuren. Binnen vijftien jaar zal men terugkijken en zich afvragen waarom we onze kop in het zand hebben gestoken.”

‘Steuntje’

Net voor de kerstperiode regent het aan solidariteitsacties. Volgens kind- en jeugdpsychiater Peter Adriaenssens zijn initiatieven zoals de Warmste Week en het vullen van lege brooddozen een ‘steuntje’, maar het verandert niets aan de armoedeproblematiek. “Zo’n initiatieven veranderen niets aan de kern van het probleem. Het is een steuntje. Het is altijd mooi meegenomen. Maar er is een risico dat het beleid daarmee zalf op zijn hart kan smeren, ‘wat wij niet goed doen, kunnen de burgers overnemen’. Ook met de discussie over het vullen van de lege brooddozen. Het is gewoon onzin om te denken dat daarmee de armoedeproblematiek is opgelost. Het is niet omdat de magen van onze kinderen zijn gevuld dat ze zich terug kunnen focussen. We moeten de strijd voeren tegen de stress die armoede veroorzaakt.”

Hogere vergoedingen

De Canvasreeks ‘Godvergeten’, over seksueel misbruik in de kerk, leidde tot publieke verontwaardiging en de roep om gerechtigheid voor de slachtoffers. Het Vlaams Parlement richtte daarom een bijzondere commissie op die zich buigt over de aanpak van seksueel misbruik in de Kerk. Tijdens de commissie pleitte Adriaenssens ervoor dat slachtoffers van misbruik hogere vergoedingen moeten krijgen. “De impact van misbruik zouden we moeten beschouwen als een vorm van invaliditeit. Er zou een soort van invaliditeitsuitkering moeten komen voor de slachtoffers van de Kerk, die ook door de Kerk betaald wordt. Op dit moment krijg je een hogere vergoeding als je aangereden wordt door een auto, dan als je jarenlang seksueel misbruikt werd.”