Is het Vlaamse klimaatplan wel zo ambitieus als wordt beweerd? Of holt het met slepende voeten de realiteit achter na? Van uiterst links tot uiterst rechts zijn de meningen sterk verdeeld. Journalist Marc Van de Looverbosch praat erover met Vlaams volksvertegenwoordiger Sam Van Rooy (Vlaams Belang).

Onlangs klopte de Vlaamse Regering de herziening van het klimaatplan af. Zo houdt Vlaanderen vast aan de reductiedoestelling van 40 procent broeikasgasemissies in 2030. Voor de linkse oppositie is het een zwak, weinig ambitieus plan. Vlaams volksvertegenwoordiger Sam Van Rooy (Vlaams Belang) denkt daar anders over. “Op 16 jaar tijd hebben we slechts een reductie van 10 procent broeikasgasemissies kunnen realiseren en nu zouden we binnen de 7 jaar naar een reductie van 40 procent moeten gaan? Dat is gewoon onhaalbaar. Dat is onrealistisch. Het zal het leven van de Vlaming enkel duurder maken.”

De oorlog in Oekraïne heeft Europa wakker geschud. Onze jarenlange afhankelijkheid van Russisch gas maakt ons kwetsbaar. In sneltempo proberen de Europese landen energieonafhankelijk te worden. “Maar door die razendsnelle elektrificatie maakt men ons nu net afhankelijker van China. We belanden van de regen in de drup”, zegt Van Rooy.

Een dwingende overheid

Volgens Van Rooy moet de overheid niets opleggen of verplichten en moet de burger vrij kunnen kiezen. Anders wordt die Vlaming de dupe van het hele klimaatbeleid. “Met het klimaatplan dat nu voorligt, dringt men dingen op aan mensen. Zo zullen de EPC-normen stelselmatig worden verstrengd en worden mensen verplicht om hun woning te renoveren. Maar als het allemaal zo financieel voordelig en goed is, dan zullen de mensen daar zelf wel voor kiezen. Een overheid moet dat niet afdwingen”, aldus Van Rooy in Studio Vlaams Parlement.