Vlaanderen wil de broeikasgassen met 40% doen dalen. Volgens de meerderheid is dat perfect haalbaar en betaalbaar. Uiteraard gelooft de oppositie dat niet, zij het om soms heel uiteenlopende redenen. In Studio Vlaams Parlement verdedigt Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (cd&v) het Vlaamse klimaatplan.

Het actualiteitsdebat over de actualisering van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan verliep best pittig. Het viel op dat Robrecht Bothuyne, de energie- en klimaatspecialist van cd&v, stevig uit de hoek kwam. Volgens Bothuyne neemt de Vlaamse Regering wel degelijk krachtige maatregelen. “Als iedereen, zowel de regio’s als het federale niveau, het plan uitvoert dat voorligt, dan zullen we een uitstootreductie van 47% halen”, zegt Bothuyne. “De discussie moet niet te hard gaan over de doelstellingen maar over de maatregelen die we nemen. Daarom is de benadering van de Vlaamse Regering de juiste. We vertrekken vanuit concrete maatregelen en kijken wat het zal kosten en opbrengen. We willen vooral geen sociaal en economisch kerkhof creëren met het klimaatbeleid. Iedereen moet mee en de economie moet erop vooruit gaan.”

Om de energiedoelstellingen te halen zullen ook particulieren hun steentje moeten bijdragen. Zo moeten woningen in open en halfopen bebouwing in 2030 minstens label E halen, in 2035 label D en in 2040 label C. Critici vrezen dat hiermee vooral de mensen die onderaan de financiële ladder staan, getroffen zullen worden. “Dat is de grote uitdaging: ervoor zorgen dat iedereen mee kan. Daarom gaan we ook heel wat middelen inzetten om de gezinnen te ondersteunen. En die middelen zijn inkomensgerelateerd, dus de laagste inkomens krijgen de grootste steun. Elke klimaatvriendelijke keuze moet ook de beste keuze zijn voor de portemonnee”, verduidelijkt Bothuyne in Studio Vlaams Parlement.