De plannen van de Vlaamse regering om het systeem van vastbenoemde ambtenaren te laten uitsterven, zorgt voor enige opschudding. Want was die vaste benoeming net niet een garantie tegen politieke willekeur in administraties? Journalist Marc Van de Looverbosch vraagt het aan Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez (cd&v). Zijn het nu ambtenaren of ambetantenaren, zoals een liberaal politicus ooit zei?

Vanaf 2024 wil de Vlaamse regering personeel bij de overheid niet langer vast benoemen. Nieuwe personeelsleden kunnen vanaf 2024 enkel contractueel in dienst worden genomen. Er is wel een uitzondering voorzien voor gezagsfuncties en leerkrachten. Vlaams volksvertegenwoordiger Brecht Warnez (cd&v) ziet hier geen graten in. Volgens hem wordt het statuut van ambtenaar versterkt. “De loonvoorwaarden van de contractuele ambtenaren worden verbeterd. Ik denk aan het verhogen van de loonschalen met 550 euro bruto per jaar, het toekennen van een thuiswerkvergoeding van 20 euro per maand, het verhogen van de maaltijdcheques naar 8 euro,… Gelijk werk moet ook gelijk verloond worden.”

Maar de vakbonden reageren scherp op het voorstel van minister Somers. Ze vrezen dat zo de bescherming tegen politieke druk verdwijnt voor de ambtenaren. “Er komen beschermingsmaatregelen tegen de politieke willekeur. Zo komt er een ontslagbescherming die sterker is voor die contractuele ambtenaren dan in de private sector. Dat gaat nu onderhandeld worden met de vakorganisaties. Daarnaast zullen bepaalde gezagsfuncties nog vastbenoemd blijven”, zegt Warnez. Maar over welke gezagsfuncties spreekt men dan? “Dat moet nog met de vakorganisaties besproken worden, maar ik denk bijvoorbeeld aan een onderwijsinspecteur”, aldus Warnez in Studio Vlaams Parlement.