De plaats van levensbeschouwing op school
Een Joodse meisjesschool in Antwerpen kwam eind februari in opspraak omdat leerkrachten er niet met hun leerlingen zouden mogen praten over voortplanting of evolutieleer. De richtlijn bleek uiteindelijk niet van de directie afkomstig maar toch baart het Caroline Gennez (sp.a) zorgen dat zo’n ideeën nog verspreid worden.

In februari kwam aan het licht dat een Joodse meisjesschool in Antwerpen instructies geeft aan leerkrachten om niet te spreken over onder meer seksualiteit, voortplanting, politiek en religie. Daaropvolgend liet minister voor Onderwijs, Hilde Crevits (CD&V), de school door de onderwijsinspectie grondig doorlichten. Daaruit bleek dat het document niet door de school maar door een van de stichtsters aan een kandidaat-leerkracht werd meegegeven. “De vraag die meteen bij mij opkwam was: waarom is dit niet eerder opgemerkt door de inspectie?”, vraagt Caroline Gennez (sp.a). “In de berichtgeving hoorde ik een reactie van vertegenwoordigers van de inrichtende macht of schooldirectie. Zij zeiden dat deze praktijken en richtlijnen blijkbaar toch niet nieuw zijn. De betrokkene geeft deze al een aantal jaren aan kandidaat- en waarschijnlijk dus ook aan actieve leerkrachten in de school”.

De school is erkend door de Vlaamse overheid en krijgt dus overheidsgeld. Indien er een inbreuk is op de eindtermen, komt deze financiering dus op de helling te staan.  “Zo stelt het decreet dat: alle leerplannen, met inbegrip van de leerplannen godsdienst, niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing zijn in overeenstemming met de internationale en grondwettelijke beginselen inzake de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder en respecteren de goedgekeurde eindtermen en ontwikkelingsdoelen. De leerplannen godsdienst, niet-confessionele zedenleer en cultuurbeschouwing respecteren tevens de interlevensbeschouwelijke competenties”, zegt de minister. “Met andere woorden kan men niet met de eindtermen levensbeschouwing ingaan tegen de eindtermen”. Onderwijsminister Crevits liet ook weten in Terzake dat men momenteel werkt aan een nieuw decreet op de eindtermen. Daardoor zou het mogelijk worden om meer transparantie te krijgen rond levensbeschouwelijke vakken.

Studio Commissie (herhaling), maandag 13 augustus 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.