De taalsituatie van nieuwkomers in Vlaanderen en Nederland
De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse taal telt 22 Vlaamse en Nederlandse volksvertegenwoordigers. Tijdens de vergadering in het Vlaams Parlement houden ze een hoorzitting met Gunther Van Neste van het Huis van het Nederlands in Brussel en professor Folkert Kuiken​. Zij geven hun visie op het Nederlands bij nieuwkomers in Vlaanderen en Nederland.

In de Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie kwamen Vlaamse en Nederlandse parlementsleden samen om het taal- en letterenbeleid in beide landen aan te sturen. Sinds begin dit jaar is Wilfried Vandaele (N-VA) opnieuw voorzitter en vergadert de IPC opnieuw in het Vlaams Parlement. De commissie boog zich over de taalverwerving van nieuwkomers in Vlaanderen en Nederland.

Wilfried Vandaele, voorzitter van de Taaluniecommissie: “Zowel Vlaanderen als Nederland verwelkomen heel wat nieuwkomers. De laatste tijd vooral mensen die hier asiel aanvragen. Beide landen vinden het belangrijk dat die nieuwkomers Nederlands leren, maar gaan daar op een andere manier mee om. De vergadering geeft antwoord op vragen zoals: wanneer krijgen nieuwkomers lessen Nederlands. Nog tijdens de asielprocedure of pas wanneer het asiel is goedgekeurd? Welke eisen stellen we? Volstaat het dat ze een inspanning leveren of moeten ze ook echt resultaten boeken?”

Studio Commissie, donderdag 14 juni 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.