Het Debat - Provincies, afschaffen of behouden?

Hoe moet het verder met de provincies? Tijdens de afgelopen legislatuur zijn ze persoonsgebonden bevoegdheden, zoals cultuur, welzijn, sport en jeugd kwijtgeraakt. Is het een voorbode geweest van een verdere uitkleding of zelfs afschaffing van de provincies, zoals de ene regeringspartij wil? Of moeten ze toch behouden blijven zoals een andere regeringspartij wil? Of bestaat er de mogelijkheid om ze om te vormen? De afgelopen week is in het Vlaams Parlement nog eens van gedachten gewisseld over de rol van die provincies. Aanleiding genoeg voor een debat met Marius Meremans (N-VA), Ingrid Pira (Groen) en Ludwig Caluwé (gedeputeerde voor de provincie Antwerpen).

Het Debat, vrijdag 15 juni vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.