De toekomst van het minderhedenforum
“Homans wil Minderhedenforum afbouwen”. Dat kopt De Standaard op 19 maart. Die vrees blijkt uit een interne mail van de directeur van het Minderhedenforum die zich zorgen maakt over de autonomie van de instelling door geplande aanpassingen. Imade Annouri (Groen) vraagt zich in het Vlaams Parlement af of die vrees terecht is.

Landry Mawungu, directeur van het Minderhedenforum, stuurde in maart in alle discretie intern een mail rond. Toch bezorgden een aantal medewerkers de mail aan verschillende redacties, waaronder De Standaard. Daarin staat te lezen dat met de voorgestelde aanpassingen in het integratiedecreet het Minderhedenforum een stuk van zijn autonomie dreigt te verliezen. “Zo zou het Minderhedenforum niet meer louter op de federatie van etnisch-culturele minderheden mogen focussen”, zegt Imade Annouri (Groen). “Hierdoor vrezen het personeel en de directeur dat hun positie en unieke rol zou worden verzwakt”. Daarnaast worden er diverse vragen gesteld over het wegvallen van de Roma als doelgroep. En het feit dat er voortaan met samenwerkingsakkoorden zal moeten worden gewerkt.

Ondertussen werden de wijzigingen die voor het Minderhedenforum werden voorgesteld opgenomen in het ontwerp van decreet. Dit werd op vrijdag 30 maart goedgekeurd. De focus van het beleid ligt voortaan op personen van buitenlandse herkomst en op rondtrekkende woonwagenbewoners. “De rondtrekkende woonwagenbewoners bevinden zich in een meer kwetsbare situatie dan de residentiële. Door hun rondtrekkende bestaan hebben ze moeite met het vinden van werk, de nodige hulpverlening, hebben ze moeite om afspraken te maken met gezondheidsverleners en gaan de kinderen niet of nauwelijks naar school. Vanuit het integratiebeleid zijn deze rondtrekkende woonwagenbewoners daarom doelgroep in functie van coördinatie en afstemming over de verschillende beleidsdomeinen heen”, zegt minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). “Waarom de residentiële woonwagenbewoners niet? Dat is omdat ze veel beter zijn ingebed in het sociale weefsel. Deze mensen wonen op een vaste plaats”.

Studio Commissie (herhaling), vrijdag 24 augustus 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.