Paul Becue, voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, is voorstander van een staatshervorming. Dat is enkel mogelijk als N-VA en Vlaams Belang samen in de volgende Vlaamse regering zitten, beweert hij. Becue is te gast in Het Gesprek.

Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen of OVV is een pluralistische koepelvereniging van Vlaamsgezinde verenigingen. Het OVV wil beschouwd worden als het hart van de Vlaamse Beweging. In 2025 zullen ze 60 jaar bestaan. “Al bijna zestig jaar timmeren we aan de Vlaamse zelfstandigheid en verdedigen we de taalrechten van het Vlaamse territorium”, zegt Paul Becue, voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Bij het OVV zijn er 24 verenigingen aangesloten, niet allemaal onbesproken, zoals Ijzerwake en Voorpost. “Als iemand lid wil worden van het OVV dan moet er gestemd worden. Destijds heeft het algemeen bestuur zich akkoord verklaard met de toetreding van die verenigingen. Deze verenigingen hebben ook de statuten van het OVV onderschreven, namelijk: het OVV past de democratische beginselen toe en is pluralistisch. Zolang zij zich daaraan houden, doen zij mee aan het OVV.”

Gebuisd

Op 3 maart 1999 heeft het Vlaams Parlement vijf resoluties over de staatshervorming aangenomen. 25 jaar later heeft het OVV een stand van zaken opgemaakt. Volgens Becue is het Vlaams Parlement er niet in geslaagd haar ambities te realiseren. “Het was de eerste keer, en ook de laatste keer, dat het Vlaams Parlement zo’n Vlaamsgezind statement heeft gemaakt. In een van de resoluties staat dat we moeten streven naar fiscale autonomie. Maar tot op heden worden de belangrijkste belastingen, de personen- en vennootschapsbelasting, federaal geïnd. Wij, Vlaanderen, proberen onze begroting op orde te krijgen maar Wallonië veegt er zijn voeten aan. Door die gemeenschappelijke inning plukt Wallonië de vruchten van het goede werk van Vlaanderen. En Vlaanderen kan Wallonië niet terechtwijzen en opleggen dat ze hun schuldenberg moeten aanpakken.”

‘Peanuts’

Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor de kinderbijslag. Maar springt Vlaanderen daar dan goed mee om? “We hebben deze legislatuur verschillende crisissen meegemaakt, de coronacrisis en de torenhoge inflatie. Vlaanderen bekijkt wat de inkomsten zijn geweest en op basis hiervan worden de uitgaven berekend. Het is dan ook logisch dat er wordt beslist om de indexering op de kinderbijslag te beperken. De situatie liet het gewoon niet toe om de indexering van de kinderbijslag volledig te koppelen aan de inflatie. Brussel en Wallonië doen dit wel en vergroten hiermee enkel hun schuldenberg.”

Ook werden er bepaalde bevoegdheden van het domein Justitie overgedragen naar Vlaanderen. Zo is Vlaanderen onder meer bevoegd voor de uitvoering van straffen die de rechtbanken opleggen. “Toch blijft het grootste deel van Justitie federaal. Wat Vlaanderen heeft gekregen is ‘peanuts’ tegenover het federale niveau. Alles is belangrijk, maar het zwaartepunt blijft federaal”, zegt Becue in Het Gesprek.

Vlaanderen onafhankelijk?

Eind januari 2024 bedroeg de schuld van de federale staat 507,898 miljard euro. De federale staatsschuld is daarmee met 2,51 miljard euro toegenomen sinds eind 2023. Volgens Becue is onze torenhoge staatsschuld te wijten aan Wallonië. “De Belgische schuld is voornamelijk een gevolg van de deficits gecreëerd door het zuiden van het land”, kaart Becue aan. Maar wil het OVV dan een onafhankelijk Vlaanderen? “Binnen het OVV zijn er stemmen die opgaan voor een onafhankelijk Vlaanderen, anderen dan weer niet. Er is een zachte en harde kant. Dat is altijd zo geweest.”

Becue kaart wel aan dat hij een coalitie tussen N-VA en Vlaams Belang volledig ziet zitten. “Als zij samen een meerderheid halen, waarom niet? Wij passen de democratische beginselen toe, wij wensen ook dat de politiek dit toepast.”