De Vlaamse zorgverzekering in Brussel
Het aantal Brusselaars dat aangesloten is bij de Vlaamse zorgverzekering is in tien jaar tijd met bijna een kwart gedaald. De Vlaamse Sociale Bescherming ondersteunt zware zorgbehoevenden  voor hun niet-medische kosten. Maar, in 10 jaar tijd daalde het aantal Brusselse leden enorm. Een verontrustende evolutie, vinden ook Peter Persyn (N-VA) en Elke Van den Brandt (Groen).

De Vlaamse zorgverzekering biedt de zwaar zorgbehoevende (zonder leeftijdsgrens) een maandelijkse tegemoetkoming. Dit als vergoeding van niet medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. De vergoeding bedraagt 130 euro per maand. Uit cijfers blijkt nu dat het aantal Brusselaars die zich aansloten bij de Vlaamse zorgverzekering op tien jaar tijd met een kwart is gedaald. Namelijk van 55.607 in 2006 naar 42.831 eind 2016. “Dat is voor een stuk te verklaren door de onbekendheid van het systeem. De meeste Brusselaars krijgen eenmaal in hun leven een brief met heel veel uitleg over iets dat je niet per se kent en waarbij je mag opteren om 50 euro te betalen”, zegt Elke Van den Brandt (Groen). “Een tweede luik van de verklaring is dat deze mogelijkheid tot aansluiting vaak komt op een moment dat de zorgnood nog zeer veraf is, zowel mentaal als in leeftijd”.

Onlangs nam de Vlaamse Regering enkele maatregelen om de verzekering voor Brusselaars aantrekkelijker te maken, zoals het verminderen van de sanctie bij late aansluiting. Op deze manier hopen ze het tij alsnog te keren. “Wie in Brussel woont, kan zich facultatief aansluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming, maar is daartoe niet verplicht. Tevens werd beslist om de schorsingstijd voor talmende Brusselaars te halveren, van tien naar vijf jaar. De maatregel werd effectief op 1 januari 2018”, zegt Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Daarnaast lanceert de minister half februari ook een informatiecampagne. “Iedereen betaalt elk jaar een zorgpremie voor deze sociale bescherming. Wat gebeurt er met dat geld? En tot welke voordelen geeft die premie toegang? Op die vragen geven we een antwoord met onze campagne”, aldus Vandeurzen.

Studio Commissie, maandag 12 februari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.