De 3M site in Zwijndrecht

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement besliste om op woensdag 16 juni een actualiteitsdebat te agenderen over het standpunt van de Vlaamse Regering met betrekking tot de aanpak van de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht.

De verontrustende PFOS-vervuiling door het bedrijf 3M zorgt voor heel wat beroering in het Vlaams Parlement. De fabriek uit Zwijndrecht produceerde jarenlang PFOS, een chemische stof die de hormonen verstoort en mogelijk kankerverwekkend is. Tijdens de plenaire vergadering van vorige week stelde Vlaams minister van Omgeving en Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) het Vlaams Parlement voor om een onderzoekscommissie op te richten om de historiek in het dossier te onderzoeken. Dit voorstel leidde ook in de Vlaamse Regering tot diverse reacties.

De Vlaams Belang-fractie stelde daarom aan het Uitgebreid Bureau de vraag een actuadebat te organiseren over het standpunt van de Vlaamse Regering met betrekking tot de aanpak van de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht.

Verloop van het actualiteitsdebat:

  1. Openingsstatement door fracties zonder onderbreking
  2. Antwoord van de Vlaamse Regering
  3. Debat tussen de fracties met mogelijkheid tot onderbrekingen

Op basis van de ingediende initiatieven is de sprekersvolgorde als volgt:

  • CD&V
  • Vlaams Belang
  • N-VA
  • Open Vld
  • Groen
  • Vooruit
  • PVDA

Minister-president Jan Jambon en de ministers Hilde Crevits, Bart Somers, Zuhal Demir, Wouter Beke en Lydia Peeters zijn uitgenodigd om het actualiteitsdebat bij te wonen.

Het aantal actuele vragen die aansluitend worden geagendeerd, wordt beperkt tot één per fractie.

Live uitzending

Volg dit debat woensdag vanaf 14 uur rechtstreeks op televisie via vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. Te bekijken via Telenet (kanaal 42), Proximus TV (kanaal 175) of Orange (kanaal 80).

Studio Vlaams Parlement

Heeft u deze live uitzending gemist? Geen probleem. Woensdagavond, na afloop van de uitzendingen van de plenaire vergadering, volgt in ‘Studio Vlaams Parlement’ een uitgebreid verslag van het debat. Daarin gaat journalist Jan De Meulemeester in gesprek met parlementsleden uit zowel de meerderheid als de oppositie. Daarna tot donderdag 18u te bekijken in de nieuwslus.

U kan deze vergadering ook rechtstreeks volgen via de webstream van het Vlaams Parlement: