Te veel Vlaamse jongeren verlaten de school zonder diploma. De problemen beginnen vaak al heel vroeg in de derde kleuterklas, waar kleuters moeten zittenblijven omdat ze nog niet rijp zijn voor het eerste leerjaar. De achterstand blijft maar oplopen. We praten over de problematiek van schooluitval met Vlaams volksvertegenwoordiger Emine Gül Isci (Vooruit). Ze zit nog niet lang in het parlement als opvolgster van de ex-voorzitter van Vooruit, Conner Rousseau, die met de politieke noorderzon verdwenen is.

1 op de 7 leerlingen verlaat het secundair onderwijs zonder diploma. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Vlaams volksvertegenwoordiger Emine Gül Isci (Vooruit) hekelt het feit dat er geen structurele maatregelen worden genomen om de schooluitval tegen te gaan. “Sinds 2007 werk ik voor het deeltijds beroepsonderwijs in Gent. Eerst als leerkracht, daarna als trajectbegeleider. Wat ik zie, is dat deze Vlaamse Regering tekortschiet in het ondersteunen van onze meest kwetsbare leerlingen. Een aanklampend beleid is nodig voor deze jongeren. Ze hebben nood aan perspectief.”

Volgens Isci begrijpt de Vlaamse Regering de noden van deze jongeren niet. “Door te zeggen dat ze een getuigschrift nodig hebben, ga je ze niet bereiken. Weet u wat helpt? Als wij ’s ochtends zeggen: ‘Je bent te laat, maar blij dat je er bent.’ Wij zien deze jongeren. Dat zorgt voor een vertrouwensband. Maar zo’n aanklampend beleid heeft tijd en middelen nodig. En dat ontbreekt momenteel.”

Nederlands, Nederlands, thuistaal?

De N-VA zet in op de talenkennis van de Vlaamse leerlingen. Te beginnen met het Nederlands, zeker nu meer en meer leerlingen thuis een andere taal spreken. Maar volgens Isci lost dit niet alle problemen op. “Nederlands is superbelangrijk en daar moet op ingezet worden maar dat is niet het enige. Er zijn bijvoorbeeld meer handen in de klas nodig. Er moet gewaakt worden over het Nederlands, maar geen rekening houden met de thuistaal is problematisch. Wij leven in een diverse samenleving.”

Rousseau-opvolgster

Op woensdag 19 december heeft Emine Gül Isci (Vooruit) de eed afgelegd in het Vlaams Parlement. Zij volgde Conner Rousseau op, die ontslag nam als Vlaams volksvertegenwoordiger. “Sommigen hadden misschien liever gehad dat Conner was blijven zitten maar hij heeft een andere keuze gemaakt. Ikzelf was graag vroeger in het parlement gestapt. Maar laten we nu vooruit kijken”, lacht Isci. “De partij heeft gesproken en wil graag Conner terug. Nu is het wachten op een antwoord van Conner”, aldus Isci in Studio Vlaams Parlement.