Sofie, een meisje van 7 is veel te lang door haar vader misbruikt voor ze uiteindelijk bij hem is weggehaald. Er waren nochtans signalen genoeg gegeven door haar moeder, hulpverleners en advocaten. En toch trad het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) niet op. Marc Van de Looverbosch vraagt aan Vlaams volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N-VA) wat daar nu precies gebeurd is.

Een pijnlijk geval van seksueel misbruik van een jong meisje schokte de hele samenleving. Nochtans zijn er de voorbij jaren heel wat initiatieven genomen om misbruik beter op te volgen en tijdig op te treden. Het Vertrouwenscentrum Kindermisbruik moest daar garant voor staan. Maar helaas, stellen verschillende parlementsleden vast, loopt het af en toe grondig fout. “Er waren bewijzen genoeg! En als er twijfel is, moet er in zo’n geval meteen ingegrepen worden. Beter te snel ingrijpen, dan zoiets nog eens meemaken”, reageert Vlaams volksvertegenwoordiger Katja Verheyen (N-VA) in Studio Vlaams Parlement.

Wat is er dan fout gelopen? Volgens Verheyen is er een probleem met de werking en procedures van de Vertrouwenscentra Kindermishandeling. “Er zijn heel wat signalen dat de werking van het VK niet is wat het zou moeten zijn. Ze moeten daadkrachtiger zijn en sneller ingrijpen. Een doorlichting van het Vertrouwenscentrum is nodig.”