Het onderwijs kreunt onder vele problemen. Het lerarentekort, de dalende onderwijskwaliteit, de onbetaalde facturen,… Het baart de Vlaamse Regering al jaren kopzorgen en er lijkt niet meteen beterschap op komst. Welke maatregelen kunnen het tij doen keren? Journalist Marc Van de Looverbosch praat erover met Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

De topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Lieven Boeve, heeft onlangs aangekondigd dat hij op 1 augustus 2024 zijn functie naast zich neerlegt. Boeve zal dan 10 jaar aan het hoofd van de onderwijskoepel gestaan hebben. “Ik ben er heel onvoorzien ingerold, maar ik ben ongelofelijk blij dat ik de job aanvaard heb. Het zijn woelende jaren geweest, maar ook boeiende jaren. En 2024, met aankomende verkiezingen, zal alvast even boeiend zijn.” Welke ambities Boeve nog heeft, wil hij voorlopig niet kwijt. Een carrière in de politiek ziet hij wel niet zitten. “Ik ben eigenlijk heel politiek bezig zonder aan partijpolitiek te doen. Ik kan niet zeggen dat politiek niets voor mij is, maar partijpolitiek alvast niet.”

Als directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen moet Boeve nauw samenwerken met de minister van Onderwijs. Met voormalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (cd&v), een minister uit de eigen zuil, vormde de topman een sterk duo. Maar met huidig onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) loopt het niet altijd van een leien dakje. “Vlaanderen denkt dat minister Weyts en ikzelf niet kunnen samenwerken, maar dat is niet zo. Het is gewoon een andere manier van werken. We weten zeer goed van elkaar waar we het eens over zijn maar ook waar we het niet eens over zijn. Eens je dat weet, weet je ook waar er ruimte is om elkaar te ontmoeten.”

Armworstelen

Toch was het geen makkelijk parcours. Toen de overheid met de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad te veel op zijn terrein kwam, vocht hij die aan bij het Grondwettelijk Hof, dat hem gelijk gaf. “Op deze manier werd duidelijk gemaakt waar de overheid voor verantwoordelijk is en waar de onderwijsverstrekkers voor verantwoordelijk zijn. Het Hof heeft gewoon bevestigd dat eindtermen minimumdoelen zijn en geen overheidscurriculum mag zijn. Wij moeten geen uitvoerder worden van wat de overheid voorschrijft”, zegt Boeve in Het Gesprek.

Lerarentekort

Het gaat niet goed met ons Vlaams onderwijs. Dat wordt studie na studie nogmaals bevestigd. Eén van de belangrijkste oorzaken daarvan is het aanhoudende lerarentekort. Volgens Boeve is dit de grootste bedreiging voor de onderwijskwaliteit. “Er zijn gewoon geen structurele maatregelen genomen om die lerarenloopbaan aan te pakken. Ik ben blij dat er een Commissie van Wijzen is aangeduid (een groep van academici, leraren, schooldirecteurs en HR-experts, n.v.d.r.) om oplossingen te zoeken voor de problemen in het onderwijs. Maar het is ‘too little too late’.”