Veel ouderen kunnen hun woonzorgcentrum niet betalen. De prijzen stijgen, maar de pensioenen volgen niet. Het probleem wordt hoe langer hoe nijpender. De pensioenen verhogen kan de Vlaamse Regering niet, maar wel de prijzen onder controle krijgen. Journalist Marc Van de Looverbosch legt het voor aan Vlaams volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele (PVDA).

De gemiddelde maandprijs in een woonzorgcentrum ligt momenteel op 2.182 euro. Dat is een stijging van 4 procent in vergelijking met september 2023. “Er gebeurt momenteel niets om die factuur te doen dalen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lise Vandecasteele (PVDA). “Vaak is de stap naar een woonzorgcentrum niet een keuze maar een noodzaak. En eenmaal ouderen in een woonzorgcentrum terechtkomen, worden ze geconfronteerd met zorg die ze niet kunnen betalen met hun pensioen. Veel kinderen moeten vaak honderden euro’s bijbetalen voor het woonzorgcentrum van hun ouders. Dit systeem werkt gewoon niet.”

Maar volgens Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) zijn er reeds stappen gezet rond de betaalbaarheid van woonzorgcentra. Zo zal er onder andere geen vrije prijszetting meer mogelijk zijn voor nieuwe voorzieningen. “Er moet vooral een versterkte subsidiëring komen van de zorg in woonzorgcentra. Daarnaast moet de toenemende commercialisering van de ouderenzorg aangepakt worden”, kaart Vandecasteele in Studio Vlaams Parlement aan. “We leven vandaag in een van de rijkste regio’s ter wereld. Maar we slagen er niet in om een betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg te leveren. Daar moet toch werk van gemaakt worden.”