De Werelddag van Verzet tegen Armoede vindt jaarlijks plaats op 17 oktober. Wereldwijd wordt op deze dag de armoedeproblematiek onder de aandacht gebracht. Ook in het Vlaams Parlement ging het onderwerp niet onopgemerkt voorbij. Zo organiseerde het parlement op woensdag 19 oktober 2022 een actualiteitsdebat over de strijd tegen kinderarmoede. Heidi Degerickx en Cindy Van Geldorp van Netwerk tegen Armoede hekelen het feit dat dit debat gereduceerd werd tot een lege brooddozen-debat.

“Daar waren wij niet zo gelukkig mee”, zegt Heidi Degerickx, algemeen coördinator bij Netwerk tegen Armoede. “Want achter de symboliek van lege brooddozen zit veel miserie. En die miserie zal niet opgelost worden door die lege brooddozen te vullen. In de eerste plaats moet er gepraat worden met de ouders, om te weten te komen welke problematiek erachter zit.” De linkse oppositiepartijen en meerderheidspartij Open Vld vinden dat de Vlaamse overheid gezonde maaltijden moet aanbieden op school. Gratis voor diegenen die het zich niet kunnen veroorloven. Is dat geen stap in de goede richting? “Dit kan deels een oplossing zijn, maar het hoeft niet noodzakelijk gratis te zijn. Het is niet omdat je in een moeilijkere situatie zit, dat je daarom alles gratis wilt. Wij denken eerder aan een getrapt tarief”, zegt Cindy Geldorp, stafmedewerker communicatie bij Netwerk tegen Armoede.

N-VA vindt het geen kerntaak van het onderwijs om voor gezonde maaltijden te zorgen. Minister Ben Weyts wijst in de eerste plaats naar ‘ouderverantwoordelijkheid’. “Dat is het meest nefaste aan heel het debat, dat er met vingers gewezen wordt. En dat gebeurt altijd als we over armoede spreken. Wie zijn schuld is het? En dat is jammer”, kaart Degerickx aan. “Er is natuurlijk zoiets als individuele verantwoordelijkheid, maar wij stellen vast dat er ook heel veel drempels zijn waar mensen niets aan kunnen doen, zoals bijvoorbeeld de energiecrisis.”

Armoedevloedgolf

Uit cijfers blijkt dat 8,5 procent van de Vlamingen in armoede leeft. Dit komt neer op zo’n 600.000 Vlamingen. “Dat is heel veel”, zegt Cindy Geldorp. “We zien ook dat bepaalde groepen veel vatbaarder zijn voor armoede, zoals alleenstaande ouders of mensen met een lage tewerkstelling. En nu met de energiecrisis zien we dat de aanvragen bij OCMW’s blijven toestromen. We vrezen dat er een vloedgolf op ons afkomt.” Experts waarschuwen dat de huidige economische situatie (de hoge energiefacturen en stijgende inflatie) zwaar weegt op de gezinnen. “Mensen geraken in paniek”, zegt Degerickx. “Alle prijzen zijn gestegen. Ze weten niet meer hoe ze moeten rondkomen.”