De nu 34-jarige Wingenaar Brecht Warnez (cd&v) kwam in 2019 voor het eerst in het Vlaams Parlement. Niet alleen op professioneel vlak waren het bewogen jaren, ook in zijn privéleven waren er belangrijke gebeurtenissen. Warnez werd twee keer vader en stapte in het huwelijksbootje. In onze eindejaarsspecial blikt hij hierop terug samen met Wetstraatjournalist Marc Van de Looverbosch.

In 2019 belandde Brecht Warnez (cd&v) in het Vlaams Parlement als eerste opvolger op de West-Vlaamse lijst. Hijzelf had niet verwacht dat hij deze plaats aangeboden zou krijgen. “Ik dacht dat ik een academische carrière tegemoet ging, tot Hilde Crevits mij opbelde. De partij zag iets in mij en ze hebben mij de eerste opvolgersplaats aangeboden.” En het West-Vlaamse parlementslid heeft niet stilgezeten, want uit een analyse van De Tijd blijkt dat Warnez het meest ijverige parlementslid is. “Ik heb hier hard en veel gewerkt. Maar het is niet belangrijk of ik mijn zetel ga kunnen behouden. Het is belangrijk dat de christendemocratie nog een plaats heeft in onze samenleving, want mijn partij draagt de nabijheid nog hoog in het vaandel.”

Opgeofferd

Het rapport van de Vlaamse Regering kleurt volgens waarnemers bloedrood. Een gebrek aan cohesie en geen tastbare resultaten, klinkt het. Warnez denkt daar anders over. “Er zijn een paar grote werven aangepakt. Zo zijn de budgetten voor kinderopvang verdubbeld.” Nochtans hebben de wantoestanden in de kinderopvang wel de kop gekost van toenmalig minister van Welzijn Wouter Beke (cd&v). “Dat was een moeilijk periode voor onze partij. Ik denk dat Wouter goede ideeën had maar het is uiteindelijk niet goed gelopen. We moesten een duidelijk signaal geven aan de sector. Wouter heeft zichzelf opgeofferd om aan de kinderopvangsector te tonen dat we iets voor hen gingen doen.”

Maar niemand kan ontkennen dat de samenwerking binnen de Vlaamse Regering soms moeizaam verliep. Zo was onder andere viceminister-president Hilde Crevits (cd&v) niet te spreken over hoe de onderhandelingen over het stikstofdossier verliepen in maart 2023. “Het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt”, haalde zij scherp uit. Warnez steunt zijn minister. “We laten het niet toe dat een partij ons tegen de muur kwakt. Als je voor verandering en vooruitgang bent dan moet je voor een samenwerkingsmodel zijn, dan moet je elkaar iets gunnen. Dat is het probleem vandaag in de politiek.”

Nieuwe boerenpartij

Vlaams Belang kwam deze legislatuur uit de verf als de partij die de boeren steunt. Daarmee pikken ze het kiespubliek van cd&v in. “Ik heb ze voor deze legislatuur nog nooit over de boeren horen spreken. Sterker nog, als wij in juni het voorstel deden om de vergunningen voor de boeren te verlengen, dan heeft Vlaams Belang tegengestemd. We hebben van Vlaams Belang geen lessen te krijgen”, reageert Warnez in Het Jaar Van.

Warnez wijst erop dat een volledige vergunningenstop, zoals in Nederland, vermeden moet worden. Met het stikstofakkoord dat nu voorligt wordt terug perspectief gegeven, klinkt het. “In Nederland leven de boeren, ondernemers en gezinnen al jaren in onzekerheid. Wij geven onze Vlaamse boeren een perspectief. Daarvoor heeft onze partij gezorgd.”

Kinderopvangkerk

De VRT-reeks ‘Godvergeten’ heeft heel wat teweeggebracht. De negatieve reacties en de commotie rond de reeks brachten het debat op gang over de financiering van religies in ons land. De centrale vraag daarin is of burgers kunnen worden verplicht om via hun belastinggeld die geloofsgemeenschap te financieren. Warnez vindt dit een absurde discussie. “Als er een kerkbelasting komt, dan ga ik ook vragen om andere keuzes te maken. Wil je dat er geld gaat naar het platteland of naar grootsteden? Het mag niet absurd worden. Maar dat neemt niet weg dat ik vind dat er volledige transparantie moet zijn over waar het belastinggeld naartoe gaat.”

De afgelopen vijftig jaar gaan steeds minder mensen naar de kerk. Vele kerkgebouwen komen leeg te staan. Lege kerkgebouwen financieren, dat lijkt toch niet zo een goed idee. “Er moet nog plaats zijn voor zingeving in onze samenleving. Kerkgebouwen moeten terug een plaats worden waar mensen elkaar ontmoeten. Dit kan in de vorm van zingeving of een culturele activiteit maar ook een kinderopvang kan zinvol zijn in zo’n kerk”, aldus Warnez.