Evaluatie van de provinciegouverneurs

De Vlaamse provinciegouverneurs lichten in de commissie Binnenlands Bestuur hun jaarverslag toe, met bijzondere aandacht voor hun coördinerende taken in opdracht van de Vlaamse Regering. Omdat de huidige bestuursperiode op zijn einde loopt, zal ook worden besproken welke lessen daaruit kunnen worden getrokken en welke aanbevelingen er naar de volgende bestuursperiode kunnen worden gedaan.

Studio Commissie, vrijdag 20 juli 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.