Het recht op seksualiteit voor mensen met een beperking
Mensen met een beperking hebben ook recht op het beleven van hun seksualiteit. Er bestaat reeds een vzw die mensen met een beperking hierbij helpt. Maar er is nood aan een erkend expertisecentrum dat binnen de wettelijkheid kan werken. Verschillende leden van de Open Vld-fractie dienden daarom een conceptnota in om dergelijke expertisecentrum door de Vlaamse Regering te laten oprichten. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met vertegenwoordigers van advies- en informatiecentrum Aditi vzw en van de organisatie voor mensen met fysieke beperkingen ’t Volderke.

Vroeger werd aangenomen dat mensen met een zorgbehoefte geen behoefte hadden aan seksualiteit, maar deze benadering is sterk geëvolueerd. Vandaag is het duidelijk dat mensen met een fysieke en/of mentale handicap ook behoefte hebben aan seksualiteit. Voorzieningen en familieleden zoeken daarom naar een manier om daarmee om te gaan. In die context ontstond de vzw Aditi. De vzw gaat in gesprek met personen met een zorgbehoefte en brengt hun ontwikkeling (sociaal, emotioneel, fysiek, psychisch en psychiatrisch) in beeld. Daarna wordt er gepeild naar hun seksuele behoeften en wensen. Ze klaart de vraag en de behoeften van de personen met een zorgbehoefte uit. Nadien zoekt men naar de gepaste oplossing. Die oplossing kan een verwijzing naar een seksuele dienstverlener zijn, maar niet altijd. De context van de persoon met een zorgbehoefte wordt maximaal betrokken. Daarbij wordt ook heel wat informatie verschaft over wat wettelijk kan en mag.

De vzw Aditi werd vroeger gesubsidieerd vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Sinds 1 januari 2017 is de persoonsvolgende financiering ingevoerd. Uit het antwoord van de minister op de schriftelijke vraag van Martine Taelman (Open Vld) blijkt dat die gewijzigde financieringsvorm ook een impact zal hebben op de subsidiëring van Aditi. Daarom pleit Open Vld voor de oprichting van een expertisecentrum rond seksualiteit en intimiteit voor personen met een zorgbehoefte. “Er is een duidelijk kader nodig om te vermijden dat organisaties die zorgbehoevenden begeleiden in hun seksuele beleving strafrechtelijk vervolgd zouden worden voor prostitutie”, legt Taelman aan Het Nieuwsblad uit.

Bron: Conceptnota voor nieuwe regelgevingvan Martine Taelman, Freya Saeys, Jo De Ro en Emmily Talpe betreffende het faciliteren van de beleving van seksualiteit en intimiteit op maat van personen met een zorgbehoefte

Studio Commissie, donderdag 19 juli 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.