Evaluatie van het Vlaamse antiradicaliseringsbeleid
Het Vlaams Vredesinstituut gaat dit jaar de lokale uitvoering evalueren van het Vlaamse antiradicaliseringsbeleid. Het doet dat in opdracht van het Vlaams Parlement. De focus zal liggen op de negen gemeenten die extra financiële middelen kregen om gewelddadige radicalisering tegen te gaan. Het Vredesinstituut zal onderzoeken hoe die gemeenten die middelen ingezet hebben. Kersvers directeur Tine Destrooper legt in het Vlaams Parlement uit waarom dat zo belangrijk is.

Twee jaar geleden maakte minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans (N-VA), bekend extra middelen toe te kennen aan negen steden en gemeenten die te kampen hebben met ‘acute radicalisering’. Antwerpen, Vilvoorde en Gent kregen de grootste bedragen, maar ook Maaseik, Aalst, Oostende, Mechelen, Menen en Zele kregen financiële steun. Het Vlaams Vredesinstituut (VVI), een adviesorgaan van het Vlaams Parlement, gaat nu onderzoeken hoe de negen steden en gemeenten die middelen ingezet hebben. “Het onderzoek vertrekt bijgevolg van twee onderzoeksvragen. Ten eerste, zijn de lokale maatregelen die Vlaanderen ondersteunt adequaat? En ten tweede, worden de maatregelen goed uitgevoerd?”, zegt directeur Vlaams Vredesinstituut Tine Destrooper. “Het wordt dus een contextuele analyse die ons hopelijk zal toestaan om op het vlak van beleid enerzijds de effectiviteit te verbeteren en anderzijds de mogelijke negatieve effecten in te perken of remediëren”.

De resultaten van het onderzoek zijn niet enkel relevant voor de beleidsmakers, maar ook voor de praktijkmensen. “In de praktijk zien we dat er heel veel lokale expertise is, maar dat er ook een concrete nood is. Die mensen moeten op een bepaald moment beslissen wanneer een begeleidingstraject wordt afgerond. Dit is niet altijd makkelijk, want er is een zeker veiligheidsrisico”, zegt Destrooper. “Daarom dat het onderzoek zo wordt opgesteld dat ook deze mensen hieruit kunnen leren en indien nodig in de praktijk kunnen toepassen”.  Lore Colaert, medewerker Vlaams Vredesinstituut, zal het uiteindelijke onderzoek leiden. Het rapport en de adviezen moeten klaar zijn voor het einde van 2018.

Studio Commissie, donderdag 15 februari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.