Dagprijzen in Vlaamse woonzorgcentra
Zorgzwaarte is een term voor de hoeveelheid ondersteuning of hulp die een persoon nodig heeft. Voor de zorgzwaartegebonden financiering van de thuiszorg en ouderenzorg heeft de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement een conceptnota ingediend. In het kader van die nota gaf Margot Cloet,  gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, hun standpunt over de toestand in de zorginstellingen.

In de periode 2012-2016  was er een jaarlijkse reële prijsstijging was van 1,9% in de Vlaamse woonzorgcentra. Voor de periode 2016-2017 was dat 1,3%. Dat blijkt uit de resultaten van een studie die werd uitgevoerd op vraag van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. In Brussel, Antwerpen en Vlaams-Brabant ligt de gemiddelde dagprijs met respectievelijk 63, 60 en 58 euro het hoogst. Oost- en West-Vlaanderen en Limburg schommelen rond de 54 euro. Het totale gemiddelde voor heel Vlaanderen komt uit op 56 euro. Die stijging van de gemiddelde dagprijs is voornamelijk toe te schrijven aan de realisatie van talrijke nieuwe woonzorgcentra. De dagprijs in een volledig nieuwe voorziening ligt immers gemiddeld hoger.

Voor Zorgnet-Icuro staat de betaalbaarheid van de Vlaamse woonzorgcentra absoluut voorop. “Tegelijk willen we kwaliteitsvolle zorg leveren aan de bewoners. Die hebben een steeds complexer zorgprofiel en verwachten een aangename infrastructuur en leefomgeving”, zegt Zorgnet-Icuro. “Het zal in de toekomst alle hens aan dek zijn om de bewonersfactuur betaalbaar te houden. De overheid zal met behoorlijk méér budget over de brug moeten komen om voldoende personeel te financieren”. Minister Vandeurzen blijft voorstander van een continuering van het huidige systeem van monitoring en controle van de dagprijzen. Daarnaast zal hij ook tegemoetkomen aan de stijgende zorgzwaarte en extra investeren in meer aanbod en meer personeel.

Bron: Zorgnet-Icuro

Studio Commissie, vrijdag 16 februari 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.