PISA
Elke drie jaar wordt het PISA-onderzoek opgesteld dat de kennis van scholieren in verschillende landen toetst. 15-jarigen worden getest op hun leesvaardigheid, wiskundige kennis en wetenschappelijke geletterdheid. De leden van de commissie Onderwijs wisselen van gedachten over de resultaten van het onderzoek van 2018 met Inge De Meyer, de nationale project manager voor PISA.

In 2018 namen wereldwijd ongeveer 600.000 leerlingen deel aan het Programma for International Student Assessment (PISA). In Vlaanderen waren 4822 leerlingen uit 172 scholen bij de test betrokken. Uit de resultaten blijkt dat Vlaamse leerlingen opnieuw minder goed scoren op leesvaardigheid, wetenschappen en wiskunde dan drie jaar geleden. Voor leesvaardigheid vallen de Vlaamse leerlingen zelfs voor het eerst uit de top-10 van de OESO-landen. “Leerlingen in het aso, tso en bso scoren in 2018 significant lager voor zowel  lezen, wiskunde als wetenschappen in vergelijking met vorige cycli. De  achteruitgang in de Vlaamse prestaties doet zich met andere woorden voor in alle onderwijsvormen”, Inge De Meyer, National Project Manager PISA-Vlaanderen.

Voor wiskunde is daar een verklaring voor te geven, stipt Inge De Meyer aan. De geteste 15-jarigen zitten voornamelijk in de tweede graad: 70 procent in het vierde en 25 procent in het derde jaar. In 2003, bij de eerste test wiskunde, was er toen nog een ander onderwijssysteem. “In 2003 zaten de leerlingen van de tweede graad nog in bijvoorbeeld wiskunde-wetenschappen of wiskunde-latijn. Die tweepolige richtingen wiskunde bestaan niet meer”, zegt De Meyer.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Studio Commissie, zaterdag 4 april 2020 vanaf 18u vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.