Het afvalplan van de verpakkingsindustrie
Sp.a en Groen hebben eind mei geen steun gevonden in het Vlaams Parlement voor hun voorstellen om statiegeld op drankverpakkingen in te voeren. Meerderheidspartijen N-VA en Open Vld hebben nog te veel vragen bij het plan, maar de oppositie hoopte een wisselmeerderheid op de been te kunnen brengen met steun van CD&V.

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. De hoeveelheid plastic die als zwerfvuil in de natuur terechtkomt, blijft groeien. De opruimkosten van dat zwerfvuil lopen in de tientallen miljoen euro per jaar. Leden van zowel de sp.a-fractie als de Groenfractie dienden daarom verschillende voorstellen van resolutie in om het zwerfvuil aan te pakken in een alomvattend plan en om statiegeld in te voeren op blikjes en petflessen. “Vandaag betaalt de goede burger twee keer. Voor de blauwe zak en voor het opruimen van het zwerfvuil”, zegt Steve Vandenberghe (sp.a). “Statiegeld werkt. Punt. Men zaait graag verwarring door met cijfers te goochelen en door elkaar te gebruiken. Maar die vallen niet tegen te spreken: de invoer van statiegeld vermindert zwerfvuil tot 40 procent”.

Maar coalitiepartners N-VA en Open Vld lijken niet te happig op dat idee. Het actualiteitsdebat over het ‘Verpakkingsplan’ van minister voor Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), legde de verdeeldheid binnen de regering bloot. Open Vld vindt de invoering van statiegeld ‘onrechtvaardig’. N-VA daarentegen gelooft niet in statiegeld als hefboom tegen de zwerfvuilproblematiek. Uiteindelijk bereikte de regering-Bourgeois voor de zomer een akkoord rond het afvalplan. Zo komt er een verbod op het gebruik van plastic (wegwerp)zakjes, het gebruik van herbruikbare bekers op evenementen wordt verplicht en er komen scherpe doelstellingen voor de industrie. Daarnaast moet tegen 2025 95 procent van alle huishoudelijke verpakkingen en tegen 2023 65 procent van alle soorten plastic ingezameld en gerecycleerd worden. Indien de industrie haar doelstellingen niet haalt wil de Vlaamse regering boetes opleggen. Pas als de doelstellingen in 2023 niet gehaald worden zal de regering de sector ‘vragen’ om statiegeld te organiseren.

Studio Commissie (herhaling), donderdag 20 september 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.