Betaalbaarheid van de behandeling van jongdementie
Jongdementie komt voor bij mensen jonger dan 65 jaar. Zij hebben het moeilijk om binnen het sociaal systeem steun te krijgen. Ze zijn te jong voor de ouderenzorg en kunnen ook van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap geen ondersteuning krijgen. In de commissie Welzijn dringen de parlementsleden bij minister Jo Vandeurzen aan om het probleem op te lossen.

Dementie komt vaker voor op oudere leeftijd. Het merendeel van de patiënten zijn zeventig- en tachtigplussers. Maar ook op je vijftigste of zestigste kan je al dement worden. In België zijn er zo’n 3.000 à 12.000 personen met jongdementie. Eén derde van hen zijn jonger dan 55 jaar. De impact op het leven en de omgeving van de patiënt is dan ook heel groot. “De partners en gezinnen hekelden dat enkele duizenden Vlamingen met jongdementie tot op heden door de mazen van ons sociaal systeem glippen”, zegt Jan Bertels (sp.a). “Want die personen zijn jonger dan 65 zijn en komen dus niet in aanmerking voor hulpmaatregelen vanuit de ouderenzorg. Ze worden evenmin erkend als persoon met een handicap. Hierdoor krijgen ze ook geen ondersteuning vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)”.

Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) erkent het probleem en tracht zo snel mogelijk een passend antwoord te kunnen bieden. “De oplossing die we voorbereiden, heeft natuurlijk ook een aantal structurele budgettaire consequenties. We zijn die volop aan het berekenen. Zoals gezegd, is het mijn ambitie om te trachten om daar in het kader van de begroting voor volgend jaar ook een passend antwoord voor te vinden. Het voorstel is in ontwikkeling. Het wordt uiteraard ook besproken met de betrokkenen en relevante stakeholders, zodat we een gedragen concept kunnen maken, met de juiste omkadering en een daarop aansluitend budget. Zodra dat gefinaliseerd is en we daaromtrent de adviezen hebben ingewonnen, zal het uiteraard ook aan de collega’s binnen de Vlaamse Regering kunnen worden voorgelegd”.

Studio Commissie, woensdag 19 september 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.