Bedenkingen bij werking Levanta in Zelzate
De parlementsleden van de commissie Welzijn maken zich zorgen over de werking van het hoog beveiligde centrum Levanta in Zelzate. Het centrum ging in 2016 open, maar de klachten blijven zich alsmaar opstapelen. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen belooft het probleem aan te pakken.

In Sint-Jan-Baptist in Zelzate is er sinds twee jaar een kleine gesloten afdeling, nl. Levanta. Dit is een psychiatrisch centrum voor twintig vrouwen die veroordeeld zijn voor kleine misdrijven, maar niet in een gevangenis horen wegens zware psychische stoornissen. Er waren al vaak klachten, onder meer dat ze vaak vastgebonden of opgesloten worden. Een rapport van de Vlaamse Zorginspectie bevestigde dat. “Levanta heeft de afgelopen weken heel sterk in de kijker gelopen, op een niet zo positieve manier. Er werden verhalen bekendgemaakt van afluisterpraktijken, overdreven fixaties, afzonderingen en andere onmenselijke behandelingen”, zegt Elke Van den Brandt (Groen). “Dat berust enerzijds op getuigenissen van betrokkenen, maar ook de Vlaamse Zorginspectie heeft in een eerder verslag al gewag gemaakt van dergelijke wanpraktijken“.

De Vlaamse overheid heeft ondertussen de directie op het matje geroepen. In dat gesprek werd erop gewezen dat de afluisterpraktijken strijdig zijn met het Verdrag voor de Rechten van de Mens, de grondwet en de wet op de patiëntenrechten. Levanta moet de opname-apparatuur dan ook meteen opbergen. De camera’s mogen, zonder audio-opnames, wel blijven hangen omwille van de veiligheid. “De raad van bestuur moet nu een verbetertraject opstarten. De voorziening rapporteert hierover tussentijds aan het agentschap Zorg en Gezondheid en de Zorginspectie controleert, waar aangewezen, de opvolging”, zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). “De inspectieverslagen van de Zorginspectie op de afdeling Levanta tonen aan dat het evenwicht tussen enerzijds het beperken van vrijheden en anderzijds de rechten van de patiënt constant moet worden bewaakt. En desgevallend bijgestuurd”.

Studio Commissie, woensdag 19 september 2018 vanaf 17u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.