Geen meerderheid voor statiegeld op blikjes
Sp.a en Groen hebben afgelopen week geen steun gevonden in het Vlaams Parlement voor hun voorstellen om statiegeld op drankverpakkingen in te voeren. Meerderheidspartijen N-VA en Open Vld hebben nog te veel vragen bij het plan maar de oppositie hoopte een wisselmeerderheid op de been te kunnen brengen met steun van CD&V.

Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. De hoeveelheid plastic die als zwerfvuil in de natuur terechtkomt, blijft groeien. De opruimkosten van dat zwerfvuil lopen in de tientallen miljoen euro per jaar. Leden van zowel de sp.a-fractie als de Groenfractie dienden daarom verschillende voorstellen van resolutie in om het zwerfvuil aan te pakken in een alomvattend plan en om statiegeld in te voeren op blikjes en petflessen. “Vandaag betaalt de goede burger twee keer. Voor de blauwe zak en voor het opruimen van het zwerfvuil”, zegt Steve Vandenberghe (sp.a). “Statiegeld werkt. Punt. Men zaait graag verwarring door met cijfers te goochelen en door elkaar te gebruiken. Maar die vallen niet tegen te spreken: de invoer van statiegeld vermindert zwerfvuil tot 40 procent”.

Maar coalitiepartners N-VA en Open Vld lijken niet te happig op dat idee. Het actualiteitsdebat over het ‘Verpakkingsplan’ van minister voor Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), van vorige week legde de verdeeldheid binnen de regering bloot. Open Vld vindt de invoering van statiegeld ‘onrechtvaardig’. N-VA daarentegen gelooft niet in statiegeld als hefboom tegen de zwerfvuilproblematiek. Het ‘Verplakkingsplan’ ligt momenteel op tafel van de Vlaams regering, maar tot op heden blijft een akkoord uit. Sp.a en Groen hopen op een wisselmeerderheid om alsnog het plan te kunnen realiseren.

Studio Commissie, zondag 3 juni 2018 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.