De slechte resultaten van het PISA-onderzoek over de kwaliteit van ons onderwijs zinderen ook na in het Vlaams Parlement. Ligt het aan het beleid van de minister? Ligt het aan de koepels of zijn er te weinig leerkrachten? En daalt de kwaliteit nu echt in het onderwijs? Aan wie kunnen we het beter vragen dan aan iemand die zelf jaren voor de klas stond? Jan Laeremans was leraar en heeft zich daarna omgeschoold tot Vlaams volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang. Hij is te gast in Studio Vlaams Parlement.

Het gaat niet goed met de kwaliteit van ons onderwijs. Het niveau van Vlaamse leerlingen was de afgelopen twintig jaar nog nooit zo laag. Dat blijkt uit de nieuwe PISA-resultaten. Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Laeremans (Vlaams Belang) is niet verrast door de resultaten. “Na mijn legerdienst in 1985 ben ik gestart als leerkracht. De eerste twee jaar heb ik in minstens tien scholen les gegeven, toen was er geen lerarentekort. Je moest tevreden zijn met wat er te rapen viel. Nu kan je je dat niet meer inbeelden. Een derde van mijn klas was Franstalig, maar dat heb ik stilletjes aan zien verglijden naar twee derde. Hun niveau Nederlands, of toch een deel daarvan, was echt zwak. Bijspijkeren helpt zeker, maar de goede wil moet van twee kanten komen. De leerkracht moet extra tijd vrijmaken en de leerling moet gemotiveerd zijn.”

“We gaan er samen aan moeten werken”, gaat Laeremans verder in Studio Vlaams Parlement. “Maar eerst moet het inzicht komen. Zolang men niet inziet dat men twintig jaar verkeerd heeft gehandeld, zoals bijvoorbeeld groepswerken maken in plaats van kennis te vergaren, komt men geen stap verder. Goed onderwijs staat of valt met een goede leerkracht. Daarom moet er hard ingezet worden op een goede lerarenopleiding. De leerkracht moet weten wat werkt en wat niet werkt. Dat is men de laatste jaren uit het oog verloren.”