Grensoverschrijdend gedrag in de culturele sector
Na de klachten uit de culturele sector over grensoverschrijdend gedrag heeft de commissie enkele vertegenwoordigers uitgenodigd voor een gedachtewisseling. Zij vertellen over hun ervaringen in de sector, hoe de klachten precies verwerkt worden en welke maatregelen er al genomen zijn om het probleem aan te pakken.

De #metoo discussie doet sinds oktober 2017 veel stof opwaaien, ook in de culturele sector. Acties rond ongewenst grensoverschrijdend gedrag op het werk (OGGW) maken deel uit van de aanpak van psycho-sociale risico’s. Een thema waar het Sociaal Fonds Podiumkunsten al lang mee bezig is. Zo vond in november-december 2016 een sectorale bevraging van de werkbeleving plaats . “Alle werkgevers werden opgeroepen een risicoanalyse te maken. De sector organiseerde die bevraging in samenwerking met Attentia. In totaal waren er 1123 deelnemers”, zegt Maarten Bresseleers, coördinator Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten.

Hierbij werd gepeild naar welzijnsindicatoren en werkaspecten, de zogenaamde vijf a’s: arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsorganisatie. “Twee vragen gingen over grensoverschrijdend seksueel gedrag. ‘Wordt u tijdens uw werk geconfronteerd met grapjes of opmerkingen met een seksuele ondertoon, die u als ongewenst beschouwt?’ ‘Wordt u tijdens uw werk aangeraakt of vastgepakt op een manier die u als ongewenst beschouwt?’”, zegt Bresseleers. “Blijkt dat meer dan 89 procent er nooit mee in aanraking zegt te zijn gekomen, 8 procent soms en 2 procent vaak. Die cijfers zijn net iets lager dan op de gemiddelde arbeidsmarkt. Hoe dan ook wij gaan uit van een nultolerantie als streefdoel”.

Actieplan

Na de bevraging over de werkbeleving door werkgevers en vakbonden stelden het netwerk van oKo (overleg kunstenorganisaties) samen met het Sociaal Fonds Podiumkunsten een actieplan op. “Een eerste element is informeren en sensibiliseren. In dat kader werd door oKo een overzicht gemaakt van de werkgeversverplichtingen en een model van arbeidsreglement, inclusief een procedure voor grensoverschrijdend gedrag”, zegt Liesbeth Dejonghe, verantwoordelijke juridische en sociale zaken (oKo). “Verder werken we onder meer ook aan een integriteitscode en een competentietool ethisch en respectvol handelen voor leidinggevenden, aan opleidingen zoals assertiviteitstrainingen”.

Studio Commissie, donderdag 5 april vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna doorlopend te bekijken in onze nieuwslus.