Grensoverschrijdend gedrag in de mediasector
In een reeks hoorzittingen in het Vlaams Parlement over seksueel grensoverschrijdend gedrag werd begin maart de mediasector belicht. Experten uit het werkveld kwamen toelichten hoe zij omgaan met grensoverschrijdend gedrag voor én na de MeToo-campagne.

De VRT zette in november 2017 de samenwerking met mediafiguur Bart De Pauw stop. Dit na verschillende klachten over grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van vrouwen. Uit de getuigenissen bleek dat de tv-maker gedurende lange periodes vaak grote hoeveelheden expliciete, soms vulgaire sms’en stuurde naar vrouwen die meewerkten aan producties waarover hij de leiding had. Volgens de VRT werd de integriteitscode duidelijk geschonden en konden ze niet anders dan de samenwerking stop te zetten. “Een openbare omroep als de onze kan er niet naast: integriteit is ons hoogste goed. Als we daar op afdingen, doof en blind blijven voor mistoestanden, dan verliezen we alle geloofwaardigheid”, zei Diane Waumans, manager beroepsethiek en integriteit VRT aan De Standaard. Tijdens de commissie Grensoverschrijdend Gedrag in het Vlaams Parlement kaart ze aan dat na de ophefmakende zaak de integriteitscode werd uitgebreid.

“Zo hebben we aan hoofdstuk 5 van de integriteitscode volgende passage toegevoegd. ‘De VRT en haar medewerkers aanvaarden geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, uitsluiting en discriminatie op welke grond dan ook. Ook daarin hebben leidinggevenden een voorbeeldfunctie’”, zegt Diane Waumans. “Onze CEO, Paul Lembrechts, heeft daaropvolgend een mail gestuurd naar alle medewerkers van de VRT. Om hen zo bewust te maken dat er zo’n passage in de integriteitscode is opgenomen”. De volledige integriteitscode is terug te vinden op de website van de VRT.

Studio Commissie, woensdag 11 april vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.