Oppositiepartij Groen pleit in het Vlaams Parlement voor strengere Europese luchtkwaliteitsnormen. In een resolutie die nu voorligt in het parlement vraagt men dat Europa de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie zou hanteren in haar beleid. De commissie leefmilieu houdt daarom een hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vlaamse milieumaatschappij en het departement omgeving om na te gaan of dat voorstel haalbaar is.

Studio Commissie, woensdag 6 maart 2019 vanaf 18u op vlaamsparlement.tv. Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.