“De verdere fusies van gemeenten zijn onafwendbaar ook al gaan daar veel emoties mee gepaard.” Dat zegt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. En zijn woorden veroorzaken wel wat zenuwachtigheid in het Vlaams Parlement. Veel parlementsleden zijn immers als schepen of burgemeester betrokken partij. Waaronder ook Paul Van Miert, N-VA burgemeester van Turnhout en Vlaams volksvertegenwoordiger. Wat is zijn standpunt? Hij praat erover met journalist Marc Van de Looverbosch in Studio Vlaams Parlement.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) vindt dat het vrijwillig fuseren van gemeenten te traag verloopt. Tussen 2014 en 2019 fuseerden slechts 15 Vlaamse gemeenten tot 7 gemeenten. En dit terwijl het de ambitie van Somers is om van de huidige 300 gemeenten naar 100 gemeenten te gaan. Voor Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Turnhout Paul Van Miert (N-VA) gaat verplicht fuseren toch wel een stap te ver. “Heel weinig lokale besturen willen vrijwillig met elkaar fuseren. Onderling samenwerken is vaak beter dan verplicht fuseren. Zo voel ik het toch aan.”

Zo vormt Turnhout een stadsgewest met de buurgemeenten, maar van een fusie willen die niet weten. “Landelijke gemeenten onderling gaan sneller met elkaar fuseren, dan met een centrumstad. Het verschil tussen de buitengebieden en het stadshart is voor veel gemeenten te groot. De armoede en de verkleuring van een stad schrikt sommige gemeenten gewoon af”, aldus Van Miert.