Herbestemming
Vlaanderen telt vandaag meer dan 1.800 parochiekerken, waarvan de helft beschermd is. Heel wat van die kerken worden niet meer gebruikt. Toch kregen de voorbije vijf jaar slechts 61 kerken een nieuwe functie. Om verdere stappen te zetten in het herbestemmen van kerkelijk erfgoed organiseert het Vlaams Parlement daarom een gedachtewisseling met minister van onroerend erfgoed Mathias Diependaele en minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.

Steden, gemeenten en betrokken kerkbesturen kunnen sinds 1 februari 2016 zich samen kandidaat stellen voor een begeleid traject voor een haalbaarheidsonderzoek bij het projectbureau ‘herbestemming parochiekerken’. Vlaanderen telt vandaag meer dan 1.800 parochiekerken, waarvan de helft beschermd is. Door de toenemende secularisering raakt een groot gedeelte van het kerkpatrimonium steeds meer in onbruik. Het aantal herbestemmingen is vandaag zeer laag. De voorbije vijf jaar zijn slechts 61 kerken op een totaal van 1.800 ontwijd.

“Niet in elk van die kerken is er nog een voldoende levenskrachtige geloofsgemeenschap. Het onderhoud van de kerken kost ook geld en dus moeten we ook durven nadenken over herbestemming”, zegt minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele aan Kerknet. “Maar wat voor mij, beleidsmatig, in elk dossier voorop staat, is hoe we erfgoed kunnen bewaren en voor mensen zichtbaar en toegankelijk houden”.

Het volledige verslag kan u hier terugvinden.

Studio Commissie, dinsdag 31 maart 2020 vanaf 18u vlaamsparlement.tv. Stem af op Telenet (kanaal 42), Orange (kanaal 80) of Proximus TV (kanaal 175). Daarna 24u te bekijken in onze nieuwslus.