Coronavirus - social distancing

De commissievergaderingen en bijgevolg ook de live-uitzendingen vanuit de commissiezalen zijn tot nader order opgeschort. De plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) zullen volledig in het teken staan van de coronacrisis. Een beperkt aantal volksvertegenwoordigers zal eraan deelnemen.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht terug van de weekprogrammatie van vlaamsparlement.tv (Telenet, kanaal 42 – Proximus, kanaal 175 – Orange, kanaal 80)

Maandag 30/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement (opgenomen op 30 januari) met een hoorzitting over de aandachtspunten van het Vlaams Talenplatform voor een talenplan

Het Vlaams regeerakkoord wil expliciet talenstudies, meertaligheid en geletterdheid versterken. In het Vlaams Talenplatform verenigen zich alle universitaire talenopleidingen en een groeiende groep van docenten en leerkrachten in talencentra, hogescholen, het volwassenenonderwijs en het basis- en secundair onderwijs. Dit platform wijst op het belang van een talenplan dat wil inzetten op het taalbewustzijn en de taalbeheersing van onze jongeren, de instroom in talenopleidingen wil bevorderen en zo meer gekwalificeerde taalleraren wil afleveren. De leden van de commissie houden in dit verband een hoorzitting met Liesbet Heyvaert, vicedecaan Taal- en Letterkunde KU Leuven, met Lars Bernaerts, Vakgroep Letterkunde UGent, met Luc Herman, vicedecaan Letteren en Wijsbegeerte UAntwerpen en met Rik Vosters van het Departement Taal- en Letterkunde VUB.

Dinsdag 31/03

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement (opgenomen op 20 februari) met een gedachtewisseling over de her- of nevenbestemming van kerkgebouwen

Steden, gemeenten en kerkbesturen kunnen sinds 1 februari 2016 een beroep doen op het Projectbureau Herbestemming Kerken voor begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek voor de gedeeltelijke of volledige herbestemming van een parochiekerk. Over de her- of nevenbestemming van kerkgebouwen wisselden de leden van de commissie van gedachten met ministers Bart Somers en Matthias Diependaele en met experts uit de sector.

Woensdag 1/04

– 14u: De Koepelzaal Live – Live-uitzending Vlaams Parlement: Gedachtewisseling over aanpak coronacrisis

In de plenaire vergadering wordt voortaan wekelijks overlegd tussen een beperkt aantal parlementsleden en de Vlaamse Regering over de stand van zaken van de aanpak van de coronacrisis.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Donderdag 2/04

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Jan De Meulemeester kaart na over de tussenkomsten in het Vlaams Parlement met alle belangrijke politieke actoren

Vrijdag 3/04

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement (opgenomen op 20 februari) met een hoorzitting over de gevalideerde toetsen voor het basisonderwijs

Het decreet Basisonderwijs bepaalt dat basisscholen aan het einde van het zesde leerjaar bij alle leerlingen gevalideerde toetsen moeten afnemen. De school kan vrij kiezen tussen drie types van toetsen. In de beleidsnota van minister Weyts worden centrale net- en koepeloverschrijdende toetsen in het vooruitzicht gesteld. De leden van de commissie hielden een hoorzitting met de huidige drie aanbieders van gevalideerde toetsen.

Zaterdag 4/04

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement (opgenomen op 16 januari) met een gedachtewisseling over de resultaten van het PISA-onderzoek 2018

Driejaarlijks wordt een PISA-onderzoek (Programme for International Student Assessment) opgesteld dat de kennis van scholieren in verschillende landen beschrijft. PISA test 15-jarigen op hun leesvaardigheid, wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid, ongeacht waar ze zich bevinden in het onderwijssysteem. De leden van de commissie wisselen van gedachten over de resultaten van het PISA-onderzoek 2018 met Inge De Meyer, nationaal project manager PISA.

Zondag 5/04

– 18u: Studio Commissie – Samenvatting van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement (opgenomen op 4 maart) met een gedachtewisseling over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand

Vandaag wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Bart Somers over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid in Brussel en de brede Vlaamse rand. Ook de leden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) namen deel aan het debat.