Kandidaten - 2024

Maandag 20 mei 2024

– 18u: Het Gesprek – Op 2 oktober 2019 verkoos de plenaire vergadering Liesbeth Homans (N-VA) tot nieuwe voorzitter van het Vlaams Parlement. Samen met Marc Van de Looverbosch blikt ze terug op een bewogen legislatuur, zowel persoonlijk als professioneel.

– 18u30: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Bright Adiyia (Groen)

– 18u40: De Koepelzaal – De Warande in Turnhout kan voorlopig voort blijven bestaan onder het bestuur van de provincie. Daarvoor is in het Vlaams Parlement een decreet goedgekeurd.

– 18u52: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Amina Vandenheuvel (PVDA)

Dinsdag 21 mei 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Nicole de Moor (cd&v)

– 18u10: De Koepelzaal – Vanaf 2026 komt er een gezamenlijk voortraject voor kandidaten van adoptie en pleegzorg. Het is de bedoeling om een deel van het voorbereidingstraject te laten samenvallen. Ouders zouden dan in de loop van het traject hun keuze tussen adoptie of pleegzorg kunnen maken.

– 18u43: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Kinga Pajak

– 18u49: De Koepelzaal – De Vlaamse Regering besliste op 3 februari 2023 een algemeen standpunt in te nemen over de nieuwe Europese strategie voor de concurrentiekracht. Met een visienota legde ze de krachtlijnen vast die zullen worden aangehouden bij de verdere standpuntbepaling.

Woensdag 22 mei 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Kelly Van Tendeloo (Vooruit)

– 18u11: De Koepelzaal – Wie werkt, zal vanaf 2025 voorrang krijgen om een sociale woning te huren. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

– 18u22: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Hans Vanhoof (N-VA)

– 18u32: De Koepelzaal – De nieuwe minimumdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs en voor het zevende leerjaar beroepssecundair onderwijs zijn goedgekeurd. Meer soberheid en meer focus vormen de rode draad. Inhoudelijk ligt de klemtoon op Nederlands, talen en wiskunde-wetenschappen.

Donderdag 23 mei 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Aster Baeck (Groen)

– 18u09: De Koepelzaal – Nadat Israël de VN-hulporganisatie beschuldigd had van betrokkenheid bij terrorisme zetten heel wat westerse landen hun financiële steun on hold. Nu blijkt dat Israël zijn beschuldigingen niet kan hardmaken, blijft de Vlaamse Regering de financiële steun voor UNRWA blokkeren.

– 18u43: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Tomas Roggeman (N-VA)

– 18u53: De Koepelzaal – Jonge moeders die secundair onderwijs volgen, krijgen voortaan altijd het laagste tarief kinderopvang. Tot nog toe gold dit minimumtarief enkel voor minderjarige moeders. Maar niet iedereen heeft het secundair onderwijs afgerond op zijn 18e verjaardag.

Vrijdag 24 mei 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Sarah T’Joens (Vlaams Belang)

– 18u10: Studio Commissie – Seksueel grensoverschrijdend gedrag door een patiënt: thuisverpleegkundigen maken het maar al te vaak mee. Tijdens de commissie voor Welzijn kaart Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) de kwestie aan.

– 18u18: Studio Commissie – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Isaura Calsyn (Groen)

– 18u26: Studio Commissie – Negen woonzorgcentra kregen een bijzondere erkenning van Gault&Millau wegens het goede eten en de uitstekende bediening die zij aan zorgbehoevende ouderen zouden verschaffen. Maar een van deze voorzieningen zou geen woonzorgcentrum zijn.

– 18u35: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Hiba Faraji (Vooruit)

– 18u44: Studio Commissie – In de loop van 2024 komen er twee nieuwe preventieve middelen tegen RSV op de markt: een vaccin voor zwangere vrouwen en een inenting voor baby’s. Freya Saeys (Open Vld) vraagt zich af of het RSV-vaccin in het basisvaccinatieschema zal opgenomen worden.

Zaterdag 25 mei 2024

– 18u: Het Rapport – De legislatuur van het Vlaams Parlement zit er bijna op. N-VA, cd&v en Open Vld vormden samen tussen 2019 en 2024 de meerderheid in de Koepelzaal. Samen met Peter Van Rompuy, cd&v-fractleider, maakt Marc Van de Looverbosch het rapport op van de parlementsleden en de Vlaamse Regering.

– 18u30: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Kim Buyst (Groen)

– 18u39: Studio Commissie – Anderhalf jaar geleden opende in Ternat de grootste paardensportstal van Europa. Maar nu blijkt dat de stal niet gebouwd is zoals hij vergund is. Mieke Schauvliege (Groen) kaart de kwestie tijdens de commissie aan.

– 18u50: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Emma Casteleyn (N-VA)

Zondag 26 mei 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Hanne Kellens (cd&v)

– 18u07: Studio Commissie – Sportvisserij Vlaanderen hekelt het feit dat visvijvers worden onteigend omdat deze plaats moeten maken voor natuur. “Ze maken de visserij kapot”, klinkt het. Ook Wim Verheyden (Vlaams Belang) is bezorgd. Hij kaart de kwestie aan bij minister Demir.

– 18u18: Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Michiel Awouters (Vlaams Belang)

– 18u27: Studio Commissie – Er zijn meer en meer waarnemingen van wasberen in de provincie Vlaams-Brabant en ook in de rest van Vlaanderen. Stijn De Roo (cd&v) vraagt zich af wat de gevolgen hiervan zijn voor onze fauna en flora.

– 18u38: Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Thibaut Duthois (Groen)

– 18u47: Studio Commissie – Op zondag 13 oktober 2024 stemmen inwoners van alle Vlaamse gemeenten voor de gemeente- en provincieraad. Over de praktische organisatie hiervan heeft Yves Buysse (Vlaams Belang) enkele vragen.