Toename van het aantal fietsongevallen

Maandag 24 juni 2024

– 18u: Studio Commissie – De onafhankelijkheid van de Vlaamse onderwijsinspectie staat onder druk. Dat zei afscheidnemend topman Lieven Viaene. Volgens hem werden de laatste jaren rapporten aangepast of zelfs niet gepubliceerd door minister van Onderwijs Ben Weyts.

Dinsdag 25 juni 2024

– 18u: Studio Commissie – Er zijn steeds minder verkeersdoden op onze Vlaamse wegen, maar het aantal dodelijke ongevallen met fietsers blijft stijgen. In de commissie wordt de materie grondig besproken. Daarnaast worden er vragen gesteld over het Plan Kustvisie, het plan tegen de stijgende zeespiegel.

Woensdag 26 juni 2024

– 18u: Studio Commissie – Na de ophefmakende VRT-docureeks ‘Godvergeten’ over seksueel misbruik in de Kerk werd in het Vlaams Parlement de bijzondere commissie rond seksueel misbruik in het leven geroepen. In mei werden de werkzaamheden afgerond en kwam de commissie met 101 aanbevelingen.

Donderdag 27 juni 2024

– 18u: Studio Commissie – Amazon investeert 1,1 miljoen euro in het nieuwste Belgische Nationaal Park Brabantse Wouden. En Vlaamse instellingen brengen 250 jaar landschapsevolutie in beeld met behulp van AI. Tot slot worden er ook vragen gesteld over de aanpak van het drinkwaterverlies in Vlaanderen.

Vrijdag 28 juni 2024

– 18u: Studio Commissie – Matthias De Moor, diplomatiek vertegenwoordiger van Vlaanderen bij de Europese Unie, bracht verslag uit over de vergadering van de Europese Raad op 1 februari 2024. De leden van de commissie wisselden daarna met hem van gedachten.

Zaterdag 29 juni 2024

– 18u: Studio Commissie – Kinderen uit het buitengewoon onderwijs die gebruikmaken van het gratis collectief vervoer zitten soms urenlang op de bus tijdens hun woon-schoolverkeer. Kinderen raken hierdoor vermoeid en het leidt tot stress. De Vlaamse Regering nam een aantal maatregelen zodat een enkele rit voor iedere leerling niet langer dan 90 minuten zal duren. In bepaalde regio’s kwamen er ook pilootprojecten. Ondanks de nieuwe maatregelen ontving het Kinderrechtencommissariaat dit schooljaar al dubbel zo veel klachten als in de voorbije jaren over een heel schooljaar. De leden van de verenigde commissies Mobiliteit, Onderwijs en Welzijn hielden hierover een hoorzitting met minister Hilde Crevits, minister Ben Weyts en met minister Lydia Peeters.

Zondag 30 juni 2024

– 18u: Studio Commissie – In 43 procent van de Vlaamse woonzorgcentra krijgen de bewoners niet elke dag vers fruit. Hannes Anaf (Vooruit) vindt dit onbegrijpelijk. En slachtoffers van partnergeweld moeten betalen voor hun verblijf in een vluchthuis, tot wel 6000€. Minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) wil bekijken hoe ze ervoor kan zorgen dat geld nooit een drempel wordt om naar een vluchthuis te gaan.