Miljoenen liters waterverlies in Vlaanderen

Maandag 1 juli 2024

– 18u: Studio Commissie – Amazon investeert 1,1 miljoen euro in het nieuwste Belgische Nationaal Park Brabantse Wouden. En Vlaamse instellingen brengen 250 jaar landschapsevolutie in beeld met behulp van AI. Tot slot worden er ook vragen gesteld over de aanpak van het drinkwaterverlies in Vlaanderen.

Dinsdag 2 juli 2024

– 14u30: De Koepelzaal Live – Op dinsdag 2 juli leggen de 124 verkozen parlementsleden de eed af in het Vlaams Parlement. Met de eedaflegging wordt het parlement geïnstalleerd voor een periode van vijf jaar. Tijdens deze vergadering staat ook de verkiezing van de voorzitter van het Vlaams Parlement op de agenda.

– 18u: Studio Vlaams Parlement – Op dinsdag 2 juli leggen de 124 verkozen parlementsleden de eed af in het Vlaams Parlement. Met de eedaflegging wordt het parlement geïnstalleerd voor een periode van vijf jaar. Marc Van de Looverbosch kaart na met twee nieuwe parlementsleden.

Woensdag 3 juli 2024

– 18u: Studio Commissie – Een krantenartikel stelde onlangs dat een nieuwe VRT-reeks is gedraaid na overleg met het kabinet van minister-president Jan Jambon, en dat het kabinet ook bijdroeg aan de financiering van het programma. Dit leidt tot een hevig debat in de commissie Media.

Donderdag 4 juli 2024

– 18u: De Koepelzaal – Donderdag legden Thijs Verbeurgt (Vooruit) en Stijn De Roo (cd&v) hun eed af in het Vlaams Parlement. Ze volgen Caroline Gennez (vooruit) en Nicole de Moor (cd&v) op, die momenteel in de federale regering in lopende zaken zitten.

– 18u20: Studio Commissie – De GO!-topman vindt de huidige indeling van het buitengewoon onderwijs voorbijgestreefd. Hij ijvert voor het wegwerken van de strakke tweedeling tussen gewoon en buitengewoon onderwijs. De kwestie wordt tijdens de commissie besproken.

Vrijdag 5 juli 2024

– 18u: Studio Commissie – Eind januari protesteerden landbouwers tegen onder andere de nieuwe ecologische regels. Naar aanleiding van deze grootschalige protesten nodigde de commissie een aantal landbouworganisaties uit voor een hoorzitting over de toekomst van de Vlaamse landbouw.

Zaterdag 6 juli 2024

– 18u: Studio Commissie – De betalingen vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) aan de Brusselse vzw Ellips zijn tijdelijk on hold gezet. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (cd&v) tijdens de commissie. Daarnaast maakt Imade Annouri (Groen) zich zorgen over het hoge loodgehalte in het bloed van de kinderen die in de buurt van de Umicore-site in Hoboken wonen. Tot slot wordt de erkenning van slachtoffers van gedwongen adoptie aangekaart.

Zondag 7 juli 2024

– 18u: Studio Commissie – Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit, en voert daar onderzoek naar. De Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) is een grootschalige bevraging die in 2017 en 2022 werd afgenomen bij personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst. De Barometer Samenleven is een dashboard dat acht doelstellingen van het samenleven in diversiteit in beeld brengt. Het toont per doelstelling aan in welke richting de situatie evolueert. Het Agentschap Binnenlands Bestuur ten slotte organiseert om de vijf jaar een grootschalige bevraging om de ervaringen van de derde generatie Vlamingen met migratieroots in kaart te brengen. Over deze onderzoeken wisselden de leden van de commissie van gedachten met minister Gwendolyn Rutten, en met Gerlinde Doyen en Tine Kil, beleidsmedewerkers Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur.