Begin dit jaar kondigde Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) aan dat ze niet meer zal opkomen voor de verkiezingen van 9 juni. Ze zegt de nationale politiek vaarwel. Saeys wil zich nu naar eigen zeggen focussen op de lokale politiek. Met de partij ‘Lebbeke Leeft’ dingt ze mee naar de burgemeesterssjerp.

Sinds 2014 zetelde Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open Vld) in het Vlaams Parlement. Ze was een van de sterkhouders van de commissie Welzijn. Als huisarts kaartte de liberale politica verschillende prangende situaties aan en ervaarde ze de coronacrisis vanop de eerste rij. “Het was een zeer bijzondere, moeilijke periode. Een unicum om dit mee te maken. Maar met mijn medische achtergrond heb ik veel kunnen bijdragen aan het debat. Nadien was er ook de coronacommissie. Daar werd een analyse gemaakt van het coronabeleid. Wat is goed gelopen en wat niet. Dit was ook een zeer bijzondere ervaring.”

Naast de coronaperiode kwamen deze legislatuur ook de wantoestanden in de kinderopvang aan het licht. In februari 2022 stierf een meisje van zes maanden na mishandeling in de crèche ’t Sloeberhuisje in Mariakerke, bij Gent. De vader van de uitbaatster had het meisje zwaar door elkaar geschud, met zware hersenschade tot gevolg. Het was nochtans niet de eerste keer dat er klachten waren over het kinderdagverblijf. Maar ondanks de vernietigende inspectieverslagen en de herhaaldelijke meldingen kwam het nooit tot een sluiting. Een onderzoekscommissie werd in het leven geroepen. “In de onderzoekscommissie kregen we toegang tot alle dossiers. En dat was emotioneel niet makkelijk voor mij. Ik werd er heel stil van”, reageert Saeys in Tot Slot. “Ik ben heel kritisch geweest tijdens de commissie. Het beleid had op verschillende vlakken enorm gefaald en men wilde de urgentie hier niet van inzien. Men wou de gemaakte fouten niet toegeven.”

Traag en log

Op initiatief van Saeys werd er eind 2015 een resolutie gestemd om het taboe rond postnatale depressie te doorbreken en eventuele problemen via een screeningsinstrument tijdens en na de zwangerschap tijdig te detecteren. Een realisatie waar ze enorm trots op is. “Het is iets dat mij persoonlijk raakt en daar werd enorm weinig aandacht aan besteed. Maar sinds de resolutie is er al heel veel gerealiseerd. Zo werden er sensibiliseringscampagnes op poten gezet, is er een expertisenetwerk opgezet, regionale zorgpaden, enz. Er zijn echt enorme stappen vooruit gezet. Ik hoop dan ook dat daar de volgende legislatuur blijvend aandacht naar zal gaan. Er is al veel geïnvesteerd maar we zijn er nog niet.”

Alhoewel Saeys tijdens haar carrière als Vlaams volksvertegenwoordiger verschillende zaken heeft kunnen realiseren, hekelt ze de traagheid en logheid van het Vlaams Parlement. “Het was frustrerend om soms in praatbarakken te zitten waar er niets van resultaat uitkomt. Ik ben altijd op zoek naar oplossingen, naar acties, maar hier gaat het echt enorm traag. Zoveel nota’s, zoveel hoorzittingen, zonder resultaat. Dat is echt heel jammer.”

Advies

Deze legislatuur werd ook getekend door het dalende vertrouwen in de politiek. Mensen zijn de politieke spelletjes beu en willen meer actie en duidelijkheid. Saeys heeft dan ook advies voor de nieuwe parlementsleden. “Wees en blijf authentiek. Verloochen uw principes niet. Blijf bij uw waarden en normen. Wees integer. Werk samen, ook buiten de partijgrenzen heen. Zorg voor een netwerk. Ken uw dossiers. Laat je goed ondersteunen. En vooral, weet wat er leeft op het terrein.”

Burgemeesterssjerp

Na drie legislaturen moest de vader van Freya Saeys, François Saeys, noodgedwongen zijn burgemeesterssjerp inleveren. Ondanks het feit dat hij in Lebbeke de absolute stemmenkampioen bleef in 2018, werd hij aan de kant geschoven. Een coalitie tussen N-VA, cd&v en sp.a/Groen zette Open Vld buitenspel. Saeys hoopt met de partij ‘Lebbeke Leeft’ terug te kunnen besturen in Lebbeke. “Ik ben kandidaat-burgemeester in Lebbeke. Ik blijf gepassioneerd door politiek, dat zal niet veranderen, maar mijn volledige focus ligt nu lokaal en niet meer nationaal.”