Voor de nationale verkiezingen van 9 juni 2024 was Vlaams volksvertegenwoordiger Marius Meremans (N-VA) niet meer terug te vinden op de N-VA-lijst. Hij wil zich volledig focussen op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 in Dendermonde, waar hij lijsttrekker is. Meremans wil naar eigen zeggen een duidelijk signaal geven dat zijn prioriteiten liggen in de stad waar de Dender en de Schelde samenvloeien.

Midden januari 2013 kwam Marius Meremans (N-VA) voor de kieskring Oost-Vlaanderen in het Vlaams Parlement terecht als opvolger van Lieven Dehandschutter, die eind 2012 ontslag nam als Vlaams volksvertegenwoordiger. Meremans legde zich vooral toe op het cultuur- en mobiliteitsbeleid. Maar de meest gedenkwaardige momenten in het Vlaams Parlement vonden volgens hem plaats tijdens de plenaire vergadering. “De toespraken van onze fractieleider Wilfried Vandaele op het einde van een zittingsperiode vond ik wel steeds memorabel. Hoe hij onze partijgenoten en anderen erdoor trok…”, lacht Meremans. “Maar dat mag. Het is belangrijk om de zaken te relativeren. Daarnaast herinner ik mij ook dat Wilfried Vandaele een bijl overhandigde aan toenmalig minister Schauvliege. Niet om bomen om te kappen, maar om ‘knopen door te hakken over de bescherming van kwetsbare bossen’.”

Een ander beeld dat in het geheugen van Meremans is gegrift, is de actie van twee vrouwen in de publiekstribune. Ze vroegen aandacht voor de radiozender TOPradio die zijn licentie dreigde te verliezen. “De dames ontdeden zich van het bovenste deel van hun kleren. De dames werden door de militaire politie meteen verwijderd uit de Koepelzaal. Alles werd stil op dat moment”, gniffelt Meremans.

Pokkesaai

Deze legislatuur werd een Septemberverklaring van de minister-president uitgesteld omdat er onenigheid was binnen de meerderheid over de indexering van de kinderbijslag. Meremans vond dit een zeer pijnlijk moment. “Dit werd georkestreerd door de voorzitter van cd&v, Sammy Mahdi. Uiteindelijk werd de Septemberverklaring van 2022 toch gestemd. Je vraagt je dan toch af: waarom was dit nu nodig? Niemand heeft hier baat bij. De verkiezingspeilingen die uitkwamen, zorgden enkel voor meer polarisatie”, concludeert Meremans in Tot Slot.

Het wantrouwen tussen de verschillende meerderheidspartijen is volgens Meremans erg nefast voor de werking van onder andere het Vlaams Parlement. Hij hekelt het feit dat politici, mediafiguren en/of influencers geworden zijn. “Vroeger was een politicus saai en bezig met dossiers. Nu wil iedereen de meeste volgers en kijkers hebben. Soms heb je hier politici die naar het spreekgestoelte komen om quotes te zeggen die lekker bekken, maar volledig onjuist of ongenuanceerd zijn. Dat is een spijtige evolutie. Het moet blijven gaan over de inhoud en soms mag het ook wel pokkesaai zijn.”

Sexy

Tijdens zijn afscheidsinterview roept Meremans op om meer samen te werken. Hij heeft dan ook één advies voor de parlementsleden. “Probeer verbanden te zoeken, probeer elkaar te vinden over de partijgrenzen heen. Er moeten moeilijke beslissingen genomen worden en dan is het belangrijk om verbanden te zoeken. Iedereen moet beseffen dat niet alles kan. Je moet als politicus soms water bij de wijn doen. Je moet elkaar iets kunnen gunnen, anders kan je geen beleid voeren. Dat is misschien niet sexy voor Twitter, maar dit is wel goed werk. Dat verwacht de bevolking ook. Ze zijn het geruziemaak beu en willen dat politici samenwerken.”

Toch blikt Meremans tevreden terug op zijn tijd als Vlaams volksvertegenwoordiger. Hij gaat het parlement dan ook missen. “Het gaat hier niet snel, maar we hebben toch heel wat zaken kunnen realiseren. Door op bepaalde thema’s te blijven hameren heb ik toch steentjes kunnen verleggen. Het was een zeer boeiende ervaring.” Meremans kreeg een verkiesbare plaats aangeboden op de nationale N-VA-lijst, maar toch kiest hij voor het onzekere lijsttrekkerschap in Dendermonde. “Mijn toekomst ligt nu in handen van de Dendermondse kiezer.”