Kinderopvang

Maandag 3 juni 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Laure Nkundakozera Uwase (cd&v)

– 18u10: Studio Commissie – Het Amerikaanse chemiebedrijf Celanese wil haar vestiging in Mechelen tegen eind september sluiten, omdat de productiesite economisch niet meer rendabel zou zijn. Thijs Verbeurgt (Vooruit) wil dat minister Brouns de nodige maatregelen neemt voor de getroffen werknemers.

– 18u20: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Julie Lormans (Open Vld)

– 18u29: Studio Commissie – Het duaal leren, dat sinds 2019 van start is gegaan, geeft de mogelijkheid om leren en werken te combineren. Onlangs stelde het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, de regisseur van de werkplekcomponent, haar jaarrapport voor. Allessia Claes (N-VA) heeft hier vragen over.

– 18u40: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: An Hermans (N-VA)

– 18u51: Studio Commissie – Naast 2500 militairen en 1050 reservisten, zoekt Defensie dit jaar 460 burgers. Daarom slaan VDAB en Defensie de handen in elkaar. Axel Ronse (N-VA) vindt dit een goede zaak, maar vraagt zich af of de samenwerking goed verloopt.

Dinsdag 4 juni 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Frank Dewael (Open Vld)

– 18u10: Studio Commissie – Autonoom rijden, dat betekent dat de auto het stuur overneemt, mag al in Duitsland. Mercedes hoopte het systeem ook in België aan te bieden, maar die wettelijke toestemming komt er momenteel niet van Federaal Minister Gilkinet. Tijdens het vragenuurtje in het vlaams parlement vraagt volksvertegenwoordiger Marius Meremans aan minister Lydia Peeters of een gelijkaardig Vlaams proefproject op de planning staat.

– 18u22: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Aimen Horch (Groen)

– 18u31: Studio Commissie – Door de vele technische problemen laten almaar meer dieselrijders het Adblue systeem uitschakelen. Maar dat mag niet. Stijn Bex (Groen) vraagt aan minister Peeters hoe zij deze frauduleuze praktijken wil aanpakken.

– 18u39: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Sander Loones (N-VA)

– 18u48: Studio Commissie – Laadpalen worden massaal geplaatst in Vlaanderen, maar de ingebruikname loopt achter. Zo zou Fluvius nog niet alle laadpalen op het elektriciteitsnet hebben aangesloten. Sofie Mertens (cd&v) vraagt aan minister Peeters om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken.

Woensdag 5 juni 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Toon Vandeurzen (cd&v)

– 18u09: Studio Commissie – Vlaanderen start een schorsingsprocedure tegen drie erkende Diyanet-moskeeën: die van Lommel, Aalst en Heusden-Zolder. Nadia Sminate (N-VA) vraagt tijdens de commissie voor Binnenlands Bestuur naar een stand van zaken.

– 18u17: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Robby De Caluwé (Open Vld)

– 18u26: Studio Commissie – Als het van Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers afhangt, zouden alle lokale besturen een sterrenregister, een register met stilgeboren kindjes, openen. De CD&V-politica vraagt bevoegd minister Gwendolyn Rutten om de lokale besturen daartoe aan te sporen.

– 18u40: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Kris Declercq (cd&v)

– 18u51: Studio Commissie – Begraven, cremeren, een zeemansgraf of je lichaam schenken aan de wetenschap, dat zijn momenteel zowat de opties als het gaat om wat er met je lichaam gebeurt na de dood. Maar zal er een binnenkort een vijfde optie zijn, namelijk resomeren. Katrien Schryvers (cd&) kaart de kwestie aan.

Donderdag 6 juni 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Gwen Verbeek (N-VA)

– 18u12: Studio Commissie – Op vrijdag 19 april raakte bekend dat een Vlaams donorkind via een internationale DNA-databank zijn biologische vader had gevonden. Het ging om een man die nooit toestemming had gegeven om donor te zijn. Freya Van den Bossche (Vooruit) heeft hier vragen over.

– 18u24: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Bart Van Opstal (Vlaams Belang)

– 18u36: Studio Commissie – Vlaanderen heeft met 1 begeleider per 9 (of 8) kinderen de hoogste kind-begeleiderratio. Minister Crevits heeft een plan om de ratio te verlagen, maar Freya Saeys (Open Vld) vraagt zich af wat de gevolgen hiervan zijn.

– 18u44: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Gaby Colebunders (PVDA)

– 18u55: Studio Commissie – In de Nitraatzaak hebben milieuorganisaties gelijk gekregen van de rechter. Het vonnis stelt dat de Vlaamse Regering niet voldoet aan haar plicht om de slechte waterkwaliteit te verbeteren. Mieke Schauvliege vraagt aan minister Demir welke stappen ze al heeft ondernomen.

Vrijdag 7 juni 2024

– 18u: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Els van Doesburg (N-VA)

– 18u10: Studio Commissie – De meerderheid van de Vlamingen vindt vaccins belangrijk, doeltreffend en veilig. Maar opvallend is dat jongere volwassenen duidelijk minder vertrouwen hebben in vaccins dan oudere generaties. Elke Sleurs (N-VA) vraagt aan minister Crevits om actie te ondernemen.

– 18u26: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Chloë Van Hoegaerden (Open Vld)

– 18u33: Studio Commissie – Op basis van een studie van grondwetspecialisten Stefan Sottiaux en Arvid Rochtus (KU Leuven) concludeert minister Demir dat een defederalisering van Justitie “haalbaar is en niet langer een sprookje”. Jeroen Tiebout (N-VA) vraagt of er al stappen ondernomen zijn.

– 18u44: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Jill Schellens (Vooruit)

– 18u49: Studio Commissie – De datageletterdheid bij het personeel van de Vlaamse overheid is soms voor verbetering vatbaar. Een student maakte er zijn masterproef van en gaf daarbij aanbevelingen. Brecht Warnez (cd&v) vraagt aan de minister om de aanbevelingen mee te nemen.

Zaterdag 8 juni 2024

– 18u: Het Rapport – De legislatuur van het Vlaams Parlement zit er bijna op. N-VA, cd&v en Open Vld vormden samen tussen 2019 en 2024 de meerderheid in de Koepelzaal. Samen met Wilfried Vandaele, fractieleider voor de N-VA, maakt Marc Van de Looverbosch het rapport op van de parlementsleden en de Vlaamse Regering.

– 18u25: Kandidaten – Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Mercina Claesen (Vlaams Belang)

– 18u34: Studio Commissie – Begin vorig jaar vernieuwde de Waalse regering de vergunning voor de luchthaven van Luik. Verschillende partijen, waaronder een aantal Limburgse en Nederlandse gemeenten, Vlaanderen en enkele milieubewegingen trokken naar de Raad van State tegen de nieuwe vergunning. Johan Danen (Groen) vraagt naar een stand van zaken.

– 18u40: Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Pieter Busselot (cd&v)

– 18u44: Studio Commissie – De Europese Unie stapt uit het Energiehandvestverdrag (ECT). Het verdrag is dertig jaar oud en biedt volgens critici te veel bescherming aan investeerders in fossiele brandstoffen, wat nooit de bedoeling van het verdrag was. Staf Aerts (Groen) polst naar en reactie van minister-president jan Jambon (N-VA).

– 18u48: Wanneer u op 9 juni het gordijn van het stemhokje achter u dichttrekt, zal u ongetwijfeld geconfronteerd worden met een aantal bekende en minder bekende namen op de kieslijsten. In deze reeks kunt u kennismaken met verschillende kandidaten die dingen naar de stem van de Vlaamse kiezer. Vandaag: Stijn De Rooster (N-VA)

Zondag 9 juni 2024

– 15u: Verkiezingen 2024 Live – Journalist Marc Van de Looverbosch becommentarieert samen met verschillende gasten vanuit het Vlaams Parlement de verkiezingsresultaten die binnenlopen tijdens de uitzending.